MAASSLUIS| Het concept “basisinkomen” leeft onder uitkeringsgerechtigden. Afgelopen maanden discussieerden meer dan duizend leden van FNV Uitkeringsgerechtigden bij bijeenkomsten over dit idee. De meerderheid van deze leden is een voorstander van invoering van het basisinkomen omdat het onder andere een stukje zekerheid, meer vrijheid en minder stress betekent.

Wat is een Basisinkomen?
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere inwoner verstrekt of garandeert, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Het heet basisinkomen, omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil, blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit werk. De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

Experiment
In Nederland wordt er op het moment volop gediscussieerd over het basisinkomen en ook de politiek lijkt de mogelijkheden niet af te wijzen. Enkele gemeenten willen in overleg met het Rijk gaan experimenteren met een basisinkomen voor vooralsnog een beperkt aantal deelnemers.

Conceptvoorstel
Op basis van twee discussierondes en de verzamelde reacties via de mail, is er een conceptvoorstel gemaakt waar FNV Uitkeringsgerechtigden binnen de FNV de boer mee op gaat. Eerst worden bij de andere FNV-sectoren, in de regio en in de vakbondshuizen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. FNV Uitkeringsgerechtigden ziet graag dat het FNV Congres in 2017 de invoering van een basisinkomen als vakbondsdoel vaststelt.

Het voorstel in hoofdlijnen:

 • Het basisinkomen zoals FNV Uitkeringsgerechtigden dat voor ogen heeft, is qua hoogte en systeem vergelijkbaar met de huidige AOW, dus krijgt een samenwonend stel per persoon minder dan een alleenstaande.
 • Voor iedereen die 18 jaar legaal in Nederland heeft gewoond.
 • Inkomen uit betaalde arbeid wordt niet verrekend met het basisinkomen.
 • Huidige toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag blijven bestaan.
 • Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijven ook, voor dat deel van het inkomen dat afkomstig is uit betaald werk.

bron: FNV

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Marcel Thomassen
  3 april 2016 at 01:02

  Prachtig artikel van redactie Maassluis.nu, deze aandacht voor dit onderwerp getuigt van maatschappelijk visie op toekomst.

  Een basisinkomen voor iedereen. Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi)?

  Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de overheid aan alle burgers wordt verstrekt.
  Het is een bedrag waar je zonder luxe van kunt leven. Je mag daarnaast zoveel vrij verdienen als je wilt.

  Een OBi is onvoorwaardelijk (zoiets als het stemrecht), omdat iedereen er recht op heeft, onafhankelijk van inkomen uit werk of vermogen. Dat zorgt meteen voor minder regelgeving en controle.

  Met een OBi ben je minder afhankelijk van je werkgever, zodat betaald werk een keuze wordt en geen plicht (spreekwoordelijk: in het zweet des aanschijns zult u uw brood verdienen).

  Door de afname van de werkdruk (er bestaat immers geen volledige werkgelegenheid), ontstaat er meer ruimte voor vrijwilligerswerk, de eigen invulling van het leven, en minder belasting voor het milieu, omdat de overproductie afneemt.

  Kortom meer ruimte en ontplooiing voor elkaar.

  Een OBi voor iedereen betalen we door een herverdeling van onze gemeenschappelijke inkomsten. Het is de meest democratische besteding van ons belastinggeld. Een OBi betalen we met elkaar voor elkaar. Want we hebben allemaal recht op een vrij en gelijkwaardig bestaan. De een vindt dit plan communistisch, de ander vindt het idee zeer liberaal.

  Kortom, een basisinkomen voor iedereen.

  De zefstandige:
  Mocht het wat minder gaan, dan hoef ik niet bang te zijn voor een armoedeval.

  De moeder:
  Eindelijk wordt mijn werk gewaardeerd en kriig ik een eigen inkomen.

  De politicus:
  Een OBi zorgt voor meer vrijheid voor de burger en minder werk voor de overheid.

  De werkgever:
  Als mijn werknemers een OBi krijgen, kan ik flexibiler met ze omgaan. En het scheelt in het papierwerk.

  De werknemer:
  Met het OBi krijg ik een stukje vrijheid terug en kan ik in deeltijd gaan werken. En geef ik werk aan een ander.

  De uitkeringsgerechtigde:
  Met een OBi hoef ik mij niet meer schuldig te voelen en ben ik vrij om mijn hart te volgen.

  De kunstenares:
  Met een OBi kan ik mij tenminste onbezorgd aan mijn kunst wijden.

  De student:
  Met een OBi heb ik tijd om te studeren en hoef ik na mijn afstuderen niet met een enorme schuld te beginnen.

  Marcel Thomassen.

  basisinkomen.nl