Collectanten voor Actie Kerstgroet bij Albert Heijn Koningshoek

MAASSLUIS | Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november collecteert Stichting AK bij Albert Heijn Koningshoek voor de Actie Kerstgroet 2019.

Uit de opbrengst worden met boodschappen gevulde tassen gefinancierd voor de allerarmsten in en rond Beregszász, zustergemeente van Maassluis in West-Oekraïne. De bezorging vindt plaats in de loop van december. Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting bezoeken een aantal armen persoonlijk, zodat zij met eigen ogen kunnen zien in welke schrijnende en soms mensonterende omstandigheden deze mensen moeten leven.

Op 8 en 9 november kunt u uw bijdrage voor de boodschappentassen bij AH Koningshoek doneren bij de vrijwilligers van Stichting AK. Dat kan in de collectebus, maar u kunt ook bij hen pinnen. Een volle tas kost € 17,50 maar de collectanten zijn blij met elke euro!

Stichting AK doet echter meer dan het organiseren van de Actie Kerstgroet. Ruim 10 jaar geleden is het AK-Sponsorplan in het leven geroepen voor mensen in dezelfde doelgroep onder wie ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, staatlozen, noodlijdende gezinnen, etc. Zij moeten rondkomen van zeer minimale pensioentjes en uitkeringen, waardoor zij ver onder de armoedegrens leven en die grens ligt verhoudingsgewijs nog vele malen lager dan in Nederland!

Een voorbeeld: een oma van 58 jaar met haar twee kleinkinderen van 14 en 13 jaar woont in een piepklein huisje met één kamer en een keukentje. Haar dochter, de ongehuwde moeder van de kinderen, is in 2018 overleden aan tuberculose. Het oudste kind, een meisje, zit op school, maar haar broertje kan niet naar school omdat hij autist is. Hij communiceert niet en plast in bed. De oma is arbeidsongeschikt na een zenuwinzinking enkele jaren geleden, waardoor ze niet de voogdij over de kinderen krijgt en dus ook geen kinderbijslag. Zij leeft van een minimale uitkering van 60 euro. Het gebeurt regelmatig dat zij de kinderen nog net iets te eten kan geven maar zelf hongerig naar bed gaat.

Voor dit soort mensen is het AK-Sponsorplan een uitkomst. Particulieren in Nederland kunnen iemand, al dan niet met gezinsleden, financieel ondersteunen voor slechts 25 euro per maand. De sponsors krijgen alle relevante informatie over degene die zij sponsoren en daarna jaarlijks een update van hun wel en wee. Zou u ook wel iemand willen sponsoren? Neem dan contact op met de stichting, telefonisch of via de website. Uiteraard is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK