© www.maassluis.nu - Evenementen

Indien u een evenement wilt organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig of dient u melding te doen. Deze vergunning/melding kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. Bij een evenement kunt u denken aan een braderie, wedstrijd, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest.

Evenementen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

0-evenement: Een evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Het bezoekersaantal bedraagt maximaal 100 mensen

A-evenement: Een laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en het verkeer

B-evenement: Een gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer

C-evenement: Een hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

Een 0-evenement moet u alleen tevoren aanmelden. Een evenementenvergunning is nodig voor evenementen die toegankelijk zijn voor het publiek. Voorbeelden van evenementen waarvoor u een vergunning moet aanvragen zijn: braderie, straatfeest, toneel- of muziekuitvoeringen, entoonstellingen en optochten. Zowel aanmelden voor een 0-evenement als een vergunning aanvragen kan desgewenst online op de website van de gemeente Maassluis.

Wat is een 0-evenement?
Van een 0-evenement is sprake indien:

  1. Het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft;
  2. Het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen;
  3. Het een evenement is dat plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
  4. Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  5. Het niet plaatsvindt op de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  6. Het geen extra politiecapaciteit vergt;
  7. Slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van maximaal 10 m². Onder kleine objecten worden GEEN springkussens begrepen;
  8. Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
  9. Er een organisator is.

Aanmelden en aanvragen vergunning
Een 0-evenement dient minstens vijf werkdagen voordat het plaatsvindt aan de burgemeester te worden gemeld door middel van het meldingsformulier. Het evenement mag alleen worden gehouden als de burgemeester schriftelijk toestemming heeft verleend en de organisator deze toestemming kan tonen. Deze wordt verstuurd na beoordeling van uw melding.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen en het formulier ‘Aanvraagformulier Evenementenvergunning’ in te vullen. De behandeltermijn van een evenementenvergunning is 8 tot 12 weken. Alleen volledig ingevulde en ondertekende  aanvraagformulieren en voorzien van alle bijlagen worden in behandeling genomen.

Meer informatie over hoe u een evenement moet aanmelden of er een vergunning voor kunt aanvragen, kunt u lezen op de website van de gemeente Maassluis.

Bron: Gemeente Maassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt