© PR 

Partners in Wijkteam Jeugd Maassluis-Oost (van links naar rechts): Wilma Sprong
(CJG), Pablo Jannes (FJP), José de Groot (MDNW), Arine Drop (JGZ), Mo Bougalag
(Welzijn E25), Gerard van der Wees (wethouder), Marianne van Veen (MEE). Ontbreekt
op de foto:  Nelly Kik (Pameijer), Marjo Blees (GGZ Delfland, start per 1-4-2014),
Kim van Diepen (GGZ Delfland, start per 1-4-2014).

Het is zover! Het Wijkteam Jeugd gaat aan de slag in Maassluis-Oost. Op 21 januari 2014 gaf wethouder Gerard van der Wees onder grote belangstelling van zo’n 80 betrokken partners in Inblik het startsein. Een enthousiaste groep van hulpverleners staat vanaf nu klaar om samen met ouders en kinderen de gewenste ondersteuning te bieden bij vragen of zorgen die er zijn. Tijdens de startbijeenkomst met een grote vertegenwoordiging vanuit onderwijs, werd onder andere op een interactieve manier kennis en ervaringen uitgewisseld als input voor het Wijkteam.

Met de start van het wijkteam wordt een breed en deskundig team van ervaren hulpverleners dichtbij de ouders en jeugdigen in Maassluis-Oost ingezet om sneller en op passende wijze hulp te bieden bij vragen en/of zorgen. De hulpverleners zijn afkomstig uit verschillende organisaties en kunnen op verschillende leefgebieden ondersteuning bieden. Denk hierbij aan ondersteuning bij de opvoeding, het regelen van de financiën, het vinden van de juiste dagbesteding of hulp bij geestelijke of lichamelijke beperkingen.

Vanuit het wijkteam wordt één hulpverlener het aanspreekpunt voor het gezin, zodat niet steeds hetzelfde verhaal moet worden verteld. Deze hulpverlener gaat samen met het gezin een plan maken om de juiste zorg in te zetten met als doel dat elk kind kan opgroeien in een kansrijke, gezonde en veilige omgeving. Soms is een advies al voldoende om verder te kunnen. In andere situaties biedt de hulpverlener zelf ondersteuning aan het gezin. En als er specialistische hulp nodig is, schakelt de hulpverlener deze in.


Aanpak

Wijkgericht werken zorgt voor korte lijntjes tussen iedereen in de wijk die iets doet voor en met wijkbewoners. Hierdoor kan de juiste ondersteuning en hulp sneller en met een groter resultaat worden ingezet. Elke hulpverlener maakt onderdeel uit van een uitgebreider netwerk van buurt- en sportverenigingen, kerken etcetera uit de wijk en andere professionals die in de wijk werkzaam zijn. Zij spelen in op signalen van ouders en kinderen en leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. Dit met het doel de instroom naar hulpverlening te voorkomen. Als dit niet lukt, kunnen zij het Wijkteam Jeugd inschakelen.

Hoe verder?

Het is voor de gemeenten uit de regio Nieuwe Waterweg Noord een belangrijke vraag op welke manier ouders en kinderen het beste geholpen kunnen worden. Deze vraag stellen deze gemeenten zich omdat ze vanaf 1 januari 2015 voor de jeugdzorg verantwoordelijk worden. Voor Maassluis betekent dit dat de gemeente de komende periode nauwgezet volgt wat de ervaringen zijn met het Wijkteam Jeugd. Samen met de ouders, kinderen en de partners uit de wijk moet duidelijk worden wat wel werkt en wat niet en welke knelpunten er zijn.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) blijft de eerste ingang voor vragen over opvoeden en opgroeien. Het Wijkteam Jeugd wordt vanuit het CJG ingezet. Ouders en jeugdigen kunnen contact opnemen met het CJG aan de Vincent van Goghlaan in Maassluis, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (010) 59 31 111 of mail  info@cjgmaassluis.nl.

Het is echter ook mogelijk dat professionals uit de wijk, zoals de huisarts, de leerkracht, het schoolmaatschappelijk werk, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, voor de ouders en kinderen zelf het contact leggen met het Wijkteam Jeugd.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt