WATERWEG | De afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde van Franciscus Vlietland verhuist niet voor 2019 naar Rotterdam. De gesprekken van het ziekenhuis met de verloskundigen uit de regio over de manier waarop de integrale geboortezorg vorm moet krijgen, worden voortgezet. Dat is afgesproken tijdens overleg tussen vertegenwoordigers van Franciscus Gasthuis & Vlietland, huisartsen en verloskundigen uit de regio en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. Tijdens dit overleg gaven het ziekenhuis, de huisartsen en verloskundigen een terugkoppeling van de gesprekken die zij afgelopen jaar hebben gehad, nadat zij in december 2016 een manifest ondertekenden.

De Schiedamse wethouder Patricia van Aaken gaf eind 2016 namens de vier gemeenten de aanzet tot gesprekken tussen het ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen naar aanleiding van het besluit van het ziekenhuis om de afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde te verhuizen van Schiedam naar Rotterdam. De medische staf van het ziekenhuis en de huisartsen ondertekenden een manifest, waarin werd afgesproken om in werkgroepen met elkaar in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen.

Acute zorg
De huisartsen en het ziekenhuis meldden dat zij vruchtbare gesprekken hebben gehad over onder andere de Spoedeisende Hulp van Franciscus Vlietland. Door personeelstekort is die al enige tijd alleen van 10.00 tot 21.00 uur geopend. Door het instellen van onder andere een Nachtelijke Opname Afdeling (NOA) en goede afspraken kunnen met name ouderen nu beter worden geholpen. Het ziekenhuis wil de Spoedeisende Hulp weer 24 uur per dag openen, zodra dat mogelijk is. Voor acute kindergeneeskunde is de spoedopvang overigens wel 24 uur per dag beschikbaar. Ook de centrale huisartsenpost bij het ziekenhuis is geopend van 17.00 tot 08.00 uur.

Kindergeneeskunde
De huisartsen en de kinderartsen van Franciscus Vlietland zijn verder overeengekomen, dat ook in de toekomst bepaalde categorieën kinderen enkele nachten kunnen worden opgenomen op de locatie Vlietland. Heel zieke kinderen, van wie wordt verwacht dat ze veel langer moet blijven, worden te zijner tijd overgeplaatst naar Rotterdam.

Geboortecentrum
De werkgroep die de mogelijkheden om te komen tot een geboortecentrum heeft verkend, is nog niet nader tot elkaar gekomen. Daardoor ontbreekt het nog aan een gezamenlijke visie voor een geboortecentrum in de regio. Het ziekenhuis houdt vast aan verhuizing van geboortezorg en klinische kindergeneeskunde naar Rotterdam. Die verhuizing zal echter niet voor 2019 plaatsvinden. Verloskundigen en het ziekenhuis blijven zich inspannen om samen te komen tot het behoud van veilige en toegankelijke zorg voor moeder en kind.

Ontwikkelingen
De gesprekken tussen ziekenhuis, huisartsen en verloskundigen leiden tot de breed ondersteunde wens om te komen tot een meer structurele vorm van overleg, waarbij de partijen zich gezamenlijk buigen over ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Dat biedt kansen om te komen tot een ontwikkelagenda en om in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg om de keten van zorg in de regio verder te verbeteren.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    4 november 2017 at 09:47

    “Francis Kust Vlietland!”