In januari 2012 is door de gemeenteraad van Maassluis besloten tot de aanschaf van Route25, het mobiel activiteitencentrum oftewel de bus van het jongerenwerk van Welzijn E25. Hiermee hoopte de raad een impuls te geven aan een vernieuwde werkwijze van het jongerenwerk en de effectiviteit van de inzet van het ambulant jongerenwerk te versterken.

Wethouder Gerard van der Wees:

“Een jaar nadat Route25 is gaan rijden, is beoordeeld of en zo ja in welke mate de te verwachten effecten daadwerkelijk bereikt zijn. We zien dat nagenoeg alle geformuleerde effecten zijn behaald en dat Route25 een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling van Welzijn E25. En dat is het stimuleren van de jongeren om zich optimaal te ontplooien, hun talenten te ontwikkelen en hen te begeleiden in het proces van keuzes maken voor nu en in de toekomst. Tot slot geven jongeren aan graag meer inzet van Route25 in de stad te zien. Een groot compliment is dan ook op zijn plaats.”

De verwachting dat inzet van Route25 tot een groter aantal bezoekers van het jongerenwerk zou leiden, is ruimschoots behaald. In de eerste helft van 2012 reed Route25 nog niet. In de tweede helft van 2012 werd het ambulant jongerenwerk door 784 jongeren bezocht. Deze aanzienlijke stijging van het aantal bezoekers geldt ook voor de cijfers uit de eerste helft van 2013. In de eerste drie kwartalen van 2013 bezochten 1.616 jongeren het ambulant jongerenwerk, terwijl Route25 door 2.299 jongeren wordt bezocht. Route25 lijkt erg in trek te zijn.

Ouders en wijkbewoners bezochten, zeker in het begin, regelmatig Route25 om kennis te maken met Route25 en de jongerenwerkers. De bus is in de genoemde periode 12 keer ingezet voor andere evenementen. Hiermee zijn 548 jongeren bereikt. Daarnaast is Route25 zeven keer ingezet bij wijk- en buurtactiviteiten.

Bij gevallen van jongerenoverlast wordt door inzet van Route25 op die plekken adequaat opgetreden. De cijfers van de Gemeente Atlas 2013 ondersteunen dit. Bewoners tonen zich ook tevreden met de inzet van Route25. Ze merken dat Route25 aanwezig is, omdat nu minder jongeren op straat samenkomen. Zij beoordelen de jongerenvoorzieningen in 2013 met een 6.2 ten opzichte van een 4.8 in 2011.

Inzet van Route25

Route25 organiseert verschillende activiteiten. Zo worden jongeren gestimuleerd om aan reguliere sportactiviteiten deel te nemen. Via sportbuurtwerk activiteiten worden de basisscholen intensief bereikt. De jongerenwerkers verzorgen ook voorlichting aan de jongeren die Route25 bezoeken. Tenslotte zijn er zijn meerdere activiteiten in samenwerking met woningcorporatie Maasdelta Maassluis uitgevoerd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt