logo de arrk

Week 50 – “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

13 december 2015, 9.30 uur
ds Ies Maaswinkel | Doopdienst

In all our services: English translation possible

Er is oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar

Bijbelklas is er voor groep 1/2 en 5/6

Inlichtingen: Ger Mak
Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu