logo de arrk

Week 46 “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

Zondag 18 november 2018 om 10:00 uur: ds. Ies Maaswinkel – doopdienst
 Er is oppasmogelijkheid voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar.

Er zijn tijdens deze dienst bijbelklassen voor de groepen 4, 5/6 en 7/8.

In all our services: English translation possible

Inlichtingen: Ger Mak

Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu