logo de arrk

Week 46 “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK  
Rembrandtlaan 2, Maassluis

Zondag  19 november 2017 om 9:30 uur:  zr. Jannozien Moggré


Er is oppasmogelijkheid voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar

Er zijn deze zondag bijbelklassen voor de groepen 5/6 en 7/8.

In all our services: English translation possible

Inlichtingen: Ger Mak

Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu