logo de arrk

Week 29 “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

Zondag 23 juli 2017 om 9.30 uur:

Nelis & Bianca van den Berg van Wycliffe Bijbelvertalers

Er is oppasmogelijkheid voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar

Er zijn tijdens de zomervakantie geen bijbelklassen. Tijdens de dienst is er wel een kindermoment.

In all our services: English translation possible

Inlichtingen: Ger Mak

Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu