logo de arrk

Week 25 “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

Zondag 25 juni 2017 om 9.30 uur:zr. Paulien Vervoorn , Woerden

Er is oppasmogelijkheid voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar

Er zijn tijdens deze dienst bijbelklassenvoor de groepen 5/6 en 7/8

In all our services: English translation possible

Inlichtingen: Ger Mak

Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu