logo de arrk

Week 9 – “DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

6 maart 2016, 9.30 uur
ds. Han Horsman, em pred. te Zwolle

In all our services: English translation possible

Er is oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar

Er zijn bijbelklassen voor de groepen 3/4 en 7/8

Inlichtingen: Ger Mak
Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu