logo de arrk

Week 27″DE ARK” NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK
Rembrandtlaan 2, Maassluis

Zondag 8 jul 2018 om 9:30 uur:  : ds. Ies Maaswinkel, slotdienst/viering avondmaal

 Er is oppasmogelijkheid voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar.

Er zijn tijdens deze dienst geen bijbelklassen.

In all our services: English translation possible

Inlichtingen: Ger Mak

Tel. 010-4701604
Voor nadere informatie : www.ngkmaassluis.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu