de verwachte bundeling van krachten is nu een feit

MAASSLUIS | Stichting Seniorenwelzijn en Stichting Onder Een Dak (Stoed) gaan per 1 januari 2018 bestuurlijk fuseren. Seniorenwelzijn zal dan deel uitmaken van de Stoed-groep en vallen onder de raad van bestuur van Stoed.

Sterk voor kwetsbare mensen
Met hun samengaan beogen de organisaties sterker te staan om de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen en hun omgeving te kunnen waarborgen.
Robert van der Krogt, bestuursvoorzitter van Stoed: “Wij gaan samen verder om nog beter antwoord te geven op onze maatschappelijke opdracht: mensen samen redzaam laten zijn, elkaar laten ontmoeten. Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen.”

Extra aandacht
Van der Krogt vervolgt:

“Naast het organiseren van activiteiten in en rond ontmoetingscentra in de regio, zullen wij de meest kwetsbaren in onze samenleving extra aandacht geven. Dat blijven wij op de manier doen zoals men van ons gewend is. Alleen doen wij dat nu op een manier die meerwaarde oplevert; gezamenlijk.”

Naam Seniorenwelzijn blijft behouden
Seniorenwelzijn blijft haar activiteiten onder de eigen naam voortzetten. Ook de doelgroep waar zij zich voor inzet, ouderen in de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, verandert niet.

Logische overnamepartner
Argos Zorggroep, dat een meerderheid heeft in het bestuur van Seniorenwelzijn, besloot in 2016 dat welzijnsactiviteiten niet meer tot de toekomstige kerntaken van
Argos behoren. Tijdens de oriëntatie naar een organisatie die het bestuur van Seniorenwelzijn zou kunnen overnemen, kwam Stoed als logische partner naar voren.
Niet alleen omdat de visies overeen komen, maar ook omdat beide stichtingen al meermalen succesvol gezamenlijk activiteiten hadden ontplooid.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt