MAASSLUIS | In de Ark vond onlangs De Avond van de Ontmoeting plaats. De gemeente zoekt met tal van organisaties naar mogelijkheden om ontmoeten en het vergroten van het leefplezier, onder vooral senioren, te verbeteren.

De locatie De Ark was gekozen omdat deze kerk zijn deuren openstelt voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting. Het is belangrijk dat de maatschappelijke organisaties zich meer en meer bewust worden dat eenzaamheid en het ontbreken van leefplezier voor een deel van de inwoners echt een groot probleem is.

Eenzaamheid

Ruim 85 aanwezigen kregen een aantal stellingen om te peilen hoe het beeld rondom eenzaamheid is. Zo was een van de stellingen: Eenzaamheid komt veel voor onder senioren in Maassluis. De meningen waren verdeeld. Uit cijfers van de GGD blijkt echter dat ruim 60% van de 65-plussers in Maassluis in meer of mindere mate eenzaam is. Daarnaast hebben de bezoekers van de avond, inwoners en organisaties, de gemeente van advies voorzien hoe leefplezier en ontmoeting versterkt kunnen worden. Eén van de adviezen luidde: maak duidelijk wat er te doen is in de stad en waar.

Folder

Die vraag was voorzien. Speciaal voor deze avond was een folder ontwikkeld met een uitgebreid overzicht van activiteiten en mogelijkheden tot ontmoeten in Maassluis. Samenvattend is het advies aan de gemeente van de deelnemers: zorg voor meer Avonden van de Ontmoeting. Zorg daarnaast dat de informatie over wat er te doen is Maassluis op de juiste plek bij de juiste mensen komt.

Week van de Ontmoeting

Van 22 september tot 1 oktober 2016 is de Week van de Ontmoeting en op donderdag 3 november 2016 is opnieuw De Avond van de Ontmoeting. De locatie is nog onbekend. Meer informatie volgt via de website van de gemeente

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu