door Ineke Vink

MAASSLUIS | Op donderdag 6 oktober, 20.00 uur, is er in de Koningshof in Maassluis een historische avond over de geschiedenis van het Westland, gepresenteerd door Jaap van Duijn, schrijver van het boek ‘Geschiedenis van het Westland’. Iedereen is welkom, ook niet-leden van de Historische Vereniging Maassluis, en de toegang is vrij. Als u onze vereniging een goed hart toedraagt, stellen we het natuurlijk op prijs als u besluit op die avond lid te worden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Westland kent een rijke geschiedenis. De Romeinen woonden in het Westland en bouwden er een belangrijke vlootbasis. De Oranjes waren in de 17e eeuw ambachtsheer van vier van de vijf Westlandse ambachtsheerlijkheden. Haagse en Delftse regenten lieten hier in de 18e eeuw hun buitenplaatsen bouwen (waarvan overigens vrijwel niets meer terug te vinden is). Het eerste deel van de lezing gaat met name over de geografische structuur van het Westland en het ontstaan van de Westlandse dorpen.

Hoe moeten we het Westland 3 ‘lezen’? Wat verstaan we precies onder het Westland en waarom heet het gebied eigenlijk ‘Westland’?

Het antwoord is anders dan de meeste mensen (ook Westlanders) denken. Na de pauze gaat het over de ontwikkeling van de tuinbouw. Door de gunstige omstandigheden nam deze een enorme vlucht, tot de belangrijkste tuinbouwstreek van Nederland. Wie kent nog de verschillende veilingen en het kenmerkende vervoer over water van de vele tuinbouwproducten. Was het vroeger vooral groente en fruit, tegenwoordig zijn het ook bloemen en planten die gekweekt en verhandeld worden. In onze omgeving zijn nog veel elementen te zien die verwijzen naar het tuinbouwgebied uit de 19e eeuw. En ook het tegenwoordige belang van de tuinbouw is overal om ons heen aanwezig.

Doorgedraaide tomaten in de jaren dertig. (foto uit Geschiedenis van het Westland)


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.