door Monique de Boer

Het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat dit jaar 735 jaar! Daarom nodigt Delfland iedereen uit die in dit mooie, veelzijdige gebied woont en werkt. Eind april en begin mei, grotendeels tijdens de Week van ons Water, opent Delfland de deuren van het hoofdkantoor in Delft. Kom langs en ontdek dat het werk van het waterschap onmisbaar is om hier te kunnen blijven wonen.  

Dat werk voor stevige dijken, voor voldoende schoon water en voor het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven doen waterschappen al eeuwenlang. Van 24 april tot en met 8 mei organiseert Delfland lezingen, rondleidingen én een spel. Onderdeel van de rondleiding is het kunstwerk ‘Waal van woorden’ – een ode aan de lange geschiedenis die wij Nederlanders hebben met het water. Verder loop je langs de tentoonstelling ‘Wij & Water’ waar je ziet wat bewoners hebben met het werk voor water. Gezinnen met kinderen tussen de 10 en 16 jaar kunnen het spel, de zogeheten WoW-challenge, doen. Met dit interactieve spel worden deelnemers op een eenvoudige en speelse manier aan het denken gezet over het belang van dijken, gemalen en klimaatadaptatie. De WoW-challenge maakt een best complex probleem invoelbaar. Goede antwoorden op de vragen moeten ervoor zorgen dat je droge voeten houdt!

Bewoonbaar en veilig  

Geworteld in een eeuwenoude traditie, staat het Hoogheemraadschap voor de grootste uitdaging van nu én van de toekomst: het veilig en bewoonbaar houden van onze delta aan de Noordzee. Door klimaatverandering wordt Nederland steeds droger en warmer in de zomer en regent het langer en vaker in de winter. Daarnaast is er door verstedelijking steeds meer bebouwing en neemt de hoeveelheid verharding toe, zoals straten, pleinen, bedrijfsterreinen en betegelde tuinen. Daardoor zakt het regenwater niet weg in de bodem, maar stroomt het direct af naar de sloten of naar de riolering. Vooral bij hevige regenval kan dit op sommige plaatsen snel leiden tot wateroverlast en schade. Wateroverlast en droogte zijn twee extreme natuurverschijnselen, die met het veranderende klimaat steeds vaker voorkomen in ons kleine, ‘natte’ landje. Delfland werkt dagelijks aan stevige dijken, aan voldoende schoon water in het gebied, de juiste waterpeilen en aan het zuiveren van afvalwater.  

Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland: “Al eeuwenlang zorgt Delfland voor sterke dijken en schoon water waardoor mensen kunnen wonen en werken in dit gebied. Dat is gelukt omdat we steeds opnieuw inspeelden op nieuwe technische mogelijkheden en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Tegenwoordig zijn dat klimaatverandering en strengere eisen aan waterkwaliteit.” 
 

Waterschappen oudste bestuursorganen  

De eerste waterschappen ontstonden in de dertiende eeuw. Het oudste waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland werd in 1273 gesticht en het Hoogheemraadschap van Delfland in 1289. Waterschappen bestonden destijds uit samenwerkende dorpsgemeenschappen die regelingen troffen met verschillende instanties over waterbeheer. Sinds de tiende eeuw werd het Hollandse landschap in cultuur gebracht. Door inklinking van de bodem pakten deze buurtschappen de taak op om polders en afwatering in te richten. Niet verwonderlijk dus dat de eerste waterschappen in laag-Nederland tot stand kwamen. De taak van waterbeheer is in de grondwet van 1848 bij de waterschappen neergelegd. Rond 1950 bestonden er meer dan 2.600 waterschappen. Door fusies en schaalvergroting telt Nederland sinds 2018 nog 21 waterschappen.  

Het laaggelegen gebied, de kuststrook, het flinke oppervlakte glastuinbouw, steden en bedrijventerreinen maken van Delfland een veelzijdig en uitdagend waterschap. Samen met inwoners, bedrijven, andere overheden en kennisorganisaties werkt Delfland aan een veilig en schoon gebied als het gaat om water. Al 735 jaar!     

KADER:  

Aanmelden Wij & Water | Toen, Nu & Later 

Wat doet een Hoogheemraadschap eigenlijk precies? Om hierover meer te weten, organiseert Delfland op woensdag 24 april en in de meivakantie verschillende activiteiten in het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 in Delft.Zo kun je een interessante lezing volgen over 735 jaar water beheren in dit veelzijdige gebied. Aansluitend is er een rondleiding, onder andere langs de oudste gebiedskaart van Delfland (de Kruikiuskaart), langs het kunstwerk ‘Waal van Woorden’ en de tentoonstelling ‘Wij & Water’. Tot slot kun je samen met je kinderen de WOW-challenge spelen, een waterspel waarbij jongeren leren wat het betekent om onder water te wonen. 

Programma:   

Datum Tijdstip Activiteit 
Woensdag 24 april 15u – 17u   Lezing door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge  
Woensdag 1 mei 10u – 12 u Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge  
Vrijdag 3 mei 13u – 15u  Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge  
Maandag 6 mei 10u – 12u  Lezing door een hoogheemraad met aansluitend een rondleiding óf de WoW-challenge  U kunt zich aanmelden voor één van bovenstaande data door een mail te sturen naar: communicatie@hhdelfland.nl met daarin:  

  1. Voor welke datum u zich aanmeldt 
  2. Uw naam + met hoeveel mensen u komt  
  3. Aan welke activiteiten u wilt deelnemen > lezing + rondleiding OF lezing + WOW-challenge 

Er is een maximum aantal bezoekers per activiteit, alleen aangemelde deelnemers kunnen meedoen. 

Het Gemeenlandshuis van Delft bevindt zich op loopafstand van Delft CS. Parkeren kan in de Prinsenhof- of Phoenixgarage.  Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.