© 2017 Jelle Ravestein
© 2017 Jelle Ravestein


Deze Maassluizers ontvingen een Koninklijke onderscheiding:


1 De heer Blokland (Huibert) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Blokland is een vrijwilliger pur sang en in die rol onvermoeibaar. Hij is vooral actief in de sport en dan met name bij hockey/tennisvereniging Evergreen. Daar was hij van 1994 tot 2002 voorzitter.
Dit was een veeleisende klus, zeker toen bleek dat de culturen van het hockey en tennis niet goed met elkaar te verenigen waren. Daarom wordt in 2002 tennisvereniging Evergreen opgericht. De heer Blokland is van 2013 tot 2019 opnieuw voorzitter.
De heer Blokland heeft in de loop der jaren een breed netwerk in de stad opgebouwd en zet dit netwerk niet alleen in voor de tennisvereniging maar ook voor de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) waarvan hij in 2015 eerst vicevoorzitter en later voorzitter wordt; een inspirator voor velen.
De heer Blokland bijt zich graag vast in belangrijke dossiers. Dat doet hij ook buiten de sport. Als er in 2018 voor het eerst wordt gesproken over een windmolen die geplaatst gaat worden op de landtong van Rozenburg en er binnen dat project door middel van een gebiedsfonds geld komt om de leefomgeving van Maassluis te verbeteren, richt hij samen met anderen de coöperatie Duurzaam Maassluis op. Hij is sinds 2019 voorzitter van de coöperatie.
De heer Blokland is daarnaast ook buiten de coöperatie betrokken bij duurzame energieprojecten in Maassluis en bij het vraagstuk van energiearmoede.

© Chris Kalkman


2 Mevrouw Van der Gaag-Nusteleijn (Martha) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Gaag-Nusteleijn is al 43 jaar actief binnen Christelijke Korfbal Club (CKC) Maassluis. Zij begon in 1974 met bardiensten. Ook was zij regelmatig scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. Van 1980 tot 2022 was mevrouw Van der Gaag-Nusteleijn vol enthousiasme betrokken bij het jaarlijkse korfbalkamp voor de jeugd. Ook zet zij zich sinds 1980 in voor de Kinder Neven Activiteiten Commissie (KNAC). Van 1987 tot 2017 gaf mevrouw Van der Gaag-Nusteleijn elke woensdag training en coachte haar team op zaterdag.
Ook was zij van 1988 tot 2013 eindverantwoordelijk voor de uitvoering van, toen nog, Koninginnedag. Dit hoogtepunt van het jaar bij CKC Maassluis kreeg in die periode, mede dankzij haar, een steeds uitgebreider en professioneler programma.
Sinds december 2021 is mevrouw Van der Gaag-Nusteleijn actief in de kantineonderhoudsploeg.
Tijdens de verbouwing van de kantine in 2022/2023 was zij dagelijks aanwezig om te zorgen dat de clubactiviteiten ’s avond gewoon konden doorgaan.

3 De heer De Haan (Jan) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Haan is al meer dan 50 jaar een actieve vrijwilliger binnen de Haagse accordeonvereniging Grandioso Con Anima. Voor en na de repetitie helpt hij met het klaarzetten en het opruimen van de stoelen en muziekstandaarden. Met grote regelmaat is hij ook voorzitter van de kascontrolecommissie. Ook heeft hij plaats in de commissies die zich buigen over de muziek van de vereniging en het vervoer van de instrumenten.
Sinds 1998 heeft de heer De Haan op lokaal, regionaal en provinciaal ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging-EHBO (KNV-EHBO). Als kringvertegenwoordiger vertegenwoordigde hij het rayon Schiedam bij landelijke vergaderingen. Nadat rayon Schiedam in 2006 werd opgeheven, trad hij toe tot het districtsbestuur en in 2012 werd hij daar secretaris. Sinds 2023 is de heer De Haan regioondersteuner voor Zuid-Holland binnen de KNV-EHBO.
Ook is de heer De Haan binnen de KNV-EHBO actief als docent EHBO en vanaf 1998 als jurylid bij de districtsvaardigheidsproeven. Hij zet zich ook wekelijks in als eerste hulpverlener vanuit Medical support bij evenementen, bijvoorbeeld in Ahoy Rotterdam.
Sinds 2020 is de heer De Haan als taalmaatje binnen het Taalhuis van Bibliotheek de Plataan waar hij veel plezier aan beleeft. Hij helpt anderstalige mensen die hulp nodig hebben bij het lezen en schrijven van Nederlands maar ook Nederlandstalige mensen die hier moeite mee hebben.

© Chris Kalkman

4 De heer Van den Hoek (Jan) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het leven van de heer Van den Hoek staat veelal in het teken van het helpen van anderen en het bestrijden van onrecht. In 1977 startte hij als vrijwilliger bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) met het invullen van jaarlijkse belastingaangiftes. FNV-leden vanuit de hele regio die vragen hadden over hun belasting konden bij hem terecht tijdens een wekelijks inloopspreekuur.
In 2021 stopte de heer Van den Hoek als FNV-vrijwilliger. Hij bleef echter helpen bij het doen van belastingaangiftes en aanvragen van huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Onder de paraplu van lokale politieke partij Forum voor Maassluis doet hij nu gemiddeld 1200 belastingaangiftes per jaar. Ook houdt hij nog steeds zijn wekelijks inloopspreekuur.
Van 2010 tot 2015 was de heer Van de Hoek penningmeester van vereniging EHBO Maassluis. In die periode konden in 12 Maassluise appartementengebouwen AED’s geplaatst worden en werden de bewoners getraind om hiermee om te gaan.
Vanaf 2016 zet de heer Van den Hoek zich in als penningmeester voor de stichting Zeekadetkorps Maassluis. Zijn brede netwerk binnen Maassluis zijn al meerdere malen nuttig gebleken voor de jeugdvereniging. Onder meer bij het onderhoud van het korpsschip, de voormalige loodsboot Rigel.
De heer Van den Hoek is sinds 2006 gemeenteraadslid voor Forum voor Maassluis waar hij graag het woord van de ‘gewone man’ vertolkt.


5 De heer Van der Hoff (Peter) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Hoff is sinds 2008 actief als vrijwilliger aan boord van het bijzondere bergingsvaartuig Bruinvisch. In 2005 keerde de Bruinvisch terug in thuishaven Maassluis waar vrijwilligers aan een grondige restauratie begonnen om het vaarttuig weer in originele staat te brengen. De heer Van der Hoff gaat eerst als timmerman aan de slag en realiseert een nieuwe stuurhut. Daarna volgden de verblijfsruimten voor de bemanning, een keuken en een ruimte voor algemeen gebruik. Als de Bruinvisch weer een motor heeft, wordt de boot voor promotiedoeleinden van Sleepboothaven Maassluis ingezet. De heer Van der Hoff is dan machinist en coördinator van de technische zaken, maar beantwoordt ook vragen van bezoekers en verzorgt rondleidingen door de machinekamer.

In de Maassluise haven liggen diverse historische schepen afgemeerd. De heer Van der Hoff zet zich niet alleen in voor de Bruinvisch. Zo hielp hij mee bij het betimmeren van de 123 jaar oude ‘Jansje’.

6 Mevrouw Van ’t Hoff-Poldervaart (Bep) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1988 raakte mevrouw Van ’t Hoff-Poldervaart als vrijwilliger betrokken bij voetbalclub Excelsior Maassluis. Zij hielp bij het invouwen van het weeknieuws en als een bezorger niet kon, nam zij ook een bezorgronde van het clubblad over. Ook was zij een trouw lid van het kantineteam en staat zij altijd paraat op doordeweekse avonden maar ook tijdens bijzondere gelegenheden.
Mevrouw Van ’t Hoff- Poldervaart helpt van 1990 tot 2021 ook bij het maken van het blad ‘Het Arkjournaal’ van kerkgemeenschap De Ark. Sinds 2013 zet mevrouw Van ’t Hoff-Poldervaart zich in voor de stichting Fit Door Oefening. In deze sportclub kunnen mensen van 55 jaar en ouder op een recreatieve manier werken aan hun conditie, fitheid en lenigheid en tegelijkertijd hun sociale contacten bijhouden. Mevrouw Van ’t Hoff-Poldervaart maakt ook deel uit van de werkgroep die de jaarlijkse midweek van deze stichting organiseert en is een drijvende kracht als het gaat om alle andere activiteiten die plaatsvinden.

7 De heer Kap (Bert) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Kap is een sportieve man die graag zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij. In 1967 werd hij gymnastiektrainer bij turnvereniging Advendo. Ook begeleidde hij de jeugdleden van Advendo tijdens de avondvierdaagse. In 1969 werd hij jeugdleider en -trainer bij voetbalvereniging Excelsior Maassluis en van 1975 tot 1992 is hij voor de club actief bij KNVB-wedstrijden. Van 1993 tot 2005 was de heer Kap scheidsrechter bij de volleybaltak van de Rotterdamse Ontspanningen Vereniging Shell (R.O.V.S.) en actief als materiaalman.
Verder bezorgde de heer Kap Van 1984 tot 2008 het Kerkkompas, het weekblad van de gereformeerde gemeente. Van 1996 tot 2008 was hij penningmeester voor Kerk in actie Maassluis en betrokken bij talloze activiteiten.
Van 2010 tot 2015 was de heer Kap chauffeur voor Argos ErOpUit, het uitstapjesbureau voor ouderen in de regio Maassluis.
Bij Historische Vereniging Maassluis is hij bezorger van de HVM post die driemaal per jaar verschijnt. Van 2015 tot 2020 was de heer Kap voorzitter en technisch adviseur van VVE Oleanderstraat. In die rol bood hij altijd een luisterend oor voor de medebewoners.
Van 2016 tot 2022 zette hij zich in binnen de organisatie van de fietstochten van PCOB afdeling Maassluis. Verder helpt hij leden van PCOB afdeling Maassluis bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.
Sinds 2018 is de heer Kap als hulpkoster actief bij de zondagsdiensten en andere activiteiten in de in de Immanuelkerk. Hij was daarnaast als coördinator betrokken bij de realisatie van een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk.


8 De heer De Keijzer (Cornelis, roepnaam Cees) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In zijn werkzame leven voer de heer De Keijzer als officier onder meer voor de Holland Amerikalijn. Later werkte hij voor Havenbedrijf Rotterdam. Na zijn pensioen in 2004 bleef hij actief. Hij werd voorzitter van de World Ship society Rotterdam Branch (WSS-RB).
Daarnaast zet hij zich in voor het luxe Rotterdam Branch Magazine dat WSS-RB uitgeeft. Op 80-jarige leeftijd is de heer De Keijzer herkozen als voorzitter. Onder zijn leiding is het ledenaantal van WSS-RB fors toegenomen.
De heer de Keijzer is sinds 2010 nauw betrokken bij de boekenserie ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’. Bovendien is hij auteur voor de Binnenvaartkrant. Het geld dat hij hiermee verdient, komt ten goede aan WSS-RB.
De heer De Keijzer is ook al ruim 15 jaar een zeer actief lid van de Probus Maasland Maassluis ’89. Hij is zowel voorzitter als lid van evenementencommissie. Zelf is hij bij de Probus met regelmaat spreker over scheepvaart en havenactiviteiten.


9 De heer Molmans (Sandor) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Molmans is al sinds zijn tienerjaren lid van Zeekadetkorps Maassluis. Op 21-jarige leeftijd is hij ‘kadet af’ maar blijft hij als vrijwilliger actief binnen het Zeekadetkorps. Dat is nu precies 25 jaar geleden.
De heer Molmans werkte zich snel op tot Eerste officier, de hoogste rang onder de commandant van het korps. Hij krijgt het voor elkaar om vele bedrijven te bewegen tot een financiële of materiële bijdrage voor de vereniging. Daardoor is het mogelijk het korpsschip, voormalig loodsboot Rigel, in de vaart te houden.
In 2014 werd de heer Molmans commandant Zeekadetkorps Maassluis en hij is nog altijd de drijvende kracht achter de vereniging. Onder zijn leiding werkt het zeekadetkorps van harte mee aan de promotie van de historische sleepvaart.
Daarnaast zet de heer Molmans zich in zijn rol als voorzitter in om het project Loods M te laten slagen. De heer Molmans is sinds 2014 ook actief voor de landelijke vereniging Zeekadetkorps Nederland. Hij is lid van de organisatiecommissie van onder meer het jaarlijkse zomerkamp. Daarnaast is hij instructeur voor de landelijke onderofficierencursus.


10 De heer Sijbrandij (Marten) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Sijbrandij is sinds 1974 lid van het Rijswijkse Tollens Ensemble, een strijkorkest voor gevorderde amateurs. De heer Sijbrandij begon als contrabassist. Inmiddels is de bevlogen musicus al jaren de vaste dirigent van het ensemble en onderhoudt hij de website.
Van 1979 tot 1993 had de heer Sijbrandij de leiding over het koor van de Haagse Engelbewaarders kerk. Eerst als bezoldigd dirigent maar sinds de jaren ’80 als vrijwillig dirigent.
Vanaf 1996 was de heer Sijbrandij ook dirigent van symfonieorkest Telemann Ensemble in Maassluis. In 2015, na 50 jaar, stopte dit unieke kleine symfonie orkest. De blazers maakten een doorstart onder de Musica Senza Corde met de heer Sijbrandij als dirigent. Daarnaast neemt hij graag het initiatief voor concerten en zoekt hij samenwerking met andere muzikanten.


11 Mevrouw Smit-Quist (Anja) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Smit-Quist staat bekend als de ‘dame van het straattheater’. Door haar creativiteit is zij uitgegroeid tot een steunpilaar van de promotie van Maassluis. Sinds 2007 is mevrouw Smit- Quist het gezicht van jeugdtoneelschool Maskerade waaruit een toneelgroep voor volwassenen is ontstaan.
Voor de viering van het 400-jarig bestaan van Maassluis in 2016 schreef en regisseerde mevrouw SmitQuist een grote productie. Een groep van zo’n 120 personen voerde dit straattoneelstuk dagelijks op in de binnenstad van Maassluis.
Ook maakte zij het straattheaterstuk ‘De strijd om de Sluizen’ waarbij een bloederige slag geleverd werd tussen de Spaanse troepen en de watergeuzen. In een bijpassend kostuum speelde ook het college van B en W een rol.
Voor project 7, een dans, zang en theatershow in Theater Koningshof, was mevrouw Smit-Quist medeorganisator en verzorgde zij de kostuums.
Zij werkte mee aan de lichtjesavond en de kerstmarkt in Maassluis. Met haar creatieve geest zorgde zij voor een sprookjesachtige optocht en voor de mooiste kostuums in een echt Dickens-decor.
Ook nu haar gezondheid haar in de steek laat, neemt zij nog altijd graag plaats achter de naaimachine om de mooiste kostuums te maken. Sinds 2022 is zij gastvrouw op de replica van de Maassluise trekschuit.


12 De heer Van Toor (Aart) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Toor werd in 2002 kampleider bij het Christelijk Kampwerk Maassluis. Het stelt alles in het werk om de kinderen een onvergetelijke en veilige week te laten beleven. In 2009 verruilde de heer Van Toor zijn rol als kampleider voor die van voorzitter van het dagelijks bestuur.
Sinds 2020 maakt de heer Van Toor deel uit van het evenemententeam van het Christelijk Kampwerk Maassluis. In die rol ondersteunt hij de drie kampen en gaat hij de gehele kampweek mee. Zijn bedrevenheid in het organiseren van kampweken viel ook op bij IKC De Regenboog. Daarom werd hij gevraagd zich ook in te zetten voor het schoolverlaterskamp van deze basisschool. Hij deed dat van 2012 tot 2018.
Van 2007 tot 2012 was de heer Van Toor actief als jeugdouderling voor de wijkgemeente Iona. Hij organiseerde activiteiten en zocht verbinding met de andere twee wijkgemeenten van Protestantse Gemeente Maassluis. In 2018 werd de heer Van Toor voorzitter van de stichting Protestants Jeugdwerk Maassluis. Bij de Christelijke Korfbal Club (CKC) Maassluis is de heer Van Toor voorzitter van de projectgroep Koningsfeesten. Het Koningsdag-evenement is een jaarlijks hoogtepunt binnen de Maassluise club.
Binnen de projectgroep is hij kartrekker van de werkgroep Koningsdag activiteiten.


13 De heer Verschuren (Cor) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Verschuren werd in 2002 lid van lokale politieke partij Maassluis Belang. Van 2004 tot 2014 was hij penningmeester van deze lokale partij.
Van 2006 tot 2017 was de heer Verschuren ook penningmeester van Smartlappenkoor Maassluis. Hij was voor het koor ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Meezingspektakel.
De heer Verschuren was van 2013 tot 2020 penningmeester bij jeu de boulesclub Allez Tirer. Binnen deze club zette hij zich ook in voor de werving van nieuwe leden.
Sinds 2008 is de heer Verschuren vrijwillig chauffeur bij Argos ErOpUit, het uitstapjesbureau voor ouderen in de regio Maassluis. Ook brengt hij ouderen met beginnende dementie naar de
dagbesteding.
Sinds 2014 is de heer Verschuren ook actief bij de Oproepcentrale. Mensen die om gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer en geen hulp kunnen krijgen van familie of een mantelzorger, begeleidt hij bij een bezoek aan de arts.
De heer Verschuren gaat verder al vele jaren op vakantie met mensen met een beperking. Ook neemt hij kortdurend de zorg over voor deze personen, als de mantelzorger bijvoorbeeld even moet passen.


14 De heer Wesselius (Anton) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wesselius was van begin jaren ’80 tot 1990 als penningmeester betrokken bij de stichting Triathlon Maassluis. Ook was hij verantwoordelijk voor het onderdeel fietsen tijdens dit recreatieve sportevenement dat jaarlijks 450 deelnemers trekt.
Sinds 1992 haalt de heer Wesselius tweemaal per maand oud papier op voor de protestante gemeente Maassluis.
In 2007 en 2008 was de heer Wesselius bestuurslid van Theater Schuurkerk. Nadat zalencentrum Koningshof en theater Schuurkerk fuseerden zette de heer Wesselius zijn bestuursfunctie voort
binnen die samenwerking.
Van 2005 tot 2016 was de heer Wesselius actief binnen de Belangenvereniging Maassluise Haven. Binnen deze belangenvereniging zette hij zich in voor het breed havenoverleg.
Vanaf 2008 is de heer Wesselius betrokken bij de Sinterklaasoptocht in Maassluis. Met zijn warme stem, humor en lange gestalte is hij daar geknipt voor. Voor Maassluis is hij de enige echte. Sinds 2016 is hij voorzitter van de stichting Rode Mijter Company.
Van 2010 tot 2016 zette de heer Wesselius zich in als lid van de commissiekamer bij Excelsior en vanaf 2012 was hij vele jaren voorzitter van muziekvereniging Kunst na Arbeid en betrokken bij de stichting Muziekgebouw Maassluis.
Sinds 2017 is de heer Wesselius aangesloten bij het gilde van vrijwillig sluiswachters voor de Monstersche Sluis. Bij het gilde begeleidt hij de nieuwe sluiswachters.
Sinds 2021 is de heer Wesselius als voorzitter verbonden aan de Stichting Sleepboothaven Maassluis.


15 De heer Zwijnenburg (Cok) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Zwijnenburg trad in 1986 toe tot de wedstrijdorganisatie commissie van Atletiek Vereniging Waterweg (AV Waterweg). Ook meldde hij zich aan als lid van het onderhoudsteam van het clubgebouw.
De heer Zwijnenberg is al ruim 25 jaar actief als hardlooptrainer bij AV Waterweg, waar hij ook beginnerscursus hardlopen verzorgde. Toen het hardlopen niet meer ging, stapte hij over naar het Powerwalken waar hij nu alweer 3 jaar de trainingen geeft. In de wintermaanden verzorgt de hij ook iedere zondagochtend skigymnastiek.
De heer Zwijnenburg heeft gezien zijn leeftijd besloten te stoppen met het geven van trainingen. De leden van AV Waterweg kunnen wel een beroep blijven doen op zijn kennis en ervaring.
In 2009 sloot de heer Zwijnenburg zich aan bij stichting Fietspromotie Maassluis (FietsProMo). Binnen deze sociaal fietsende club treedt hij op als wegkapitein.
De heer Zwijnenburg is daarnaast actief voor Buurtpreventie Maassluis. Wekelijks wandelt hij samen met een mede-buurtprevent door de Steendijkpolder. Zij zijn de extra ogen en oren voor een leefbare wijk. De heer Zwijnenburg is daarnaast als teamcoördinator betrokken bij de overleggen die driemaandelijks plaatsvinden met de gemeente.


16 Mevrouw Passchier-Odijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving haar lintje bij de algemene decoratieverlening in Midden-Delfland.
Mevrouw Passchier-Odijk zet zich al sinds 1974 in voor de gereformeerde kerk, tegenwoordig de Protestante Gemeente Maasland (PGM), in Maasland en is zeer betrokken bij deze gemeente door verschillende functies uit te oefenen. Zij begon als jeugdwerkvrijwilliger en sinds 2005 is zij afwisselend wijkouderling en wijkmedewerker.
Mevrouw Passchier-Odijk zorgt met vele bezoekjes, het sturen van een kaartje en het organiseren van wijkbijeenkomsten voor nabijheid en verbinding. Ook deed zij als wijkouderling bij toerbeurt dienst in de eredienst op zondag en bij rouw- en trouwdiensten. Sinds 2017 is zij als ouderen-ouderling ook aanspreekpunt voor de mensen van 80 jaar en ouder binnen de PGM. Verder heeft zij zitting in de kleine kerkenraad, het dagelijks bestuur van de PGM.
Van 2005 tot 2008 was mevrouw Passchier-Odijk actief voor Slachtofferhulp Nederland en sinds 2012 zet zij zich in voor de positie van senioren als bestuurslid van de PCOB Maasland-Schipluiden. Zij organiseert onder meer ontmoetingsmiddagen.
Sinds 2016 is mevrouw Passchier-Odijk vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij bezoekt mensen, maakt wandelingen of doet samen met hen boodschappen en helpt als dat nodig is bij doktersbezoek.
Sinds 2023 zet mevrouw Passchier-Odijk zich ook in als vrijwilliger bij de Windwijzer in Vlaardingen. Zij leert vrouwen met een migratieachtergrond de beginselen van het zelf kleding maken.

Burgemeester Rensen mocht in de Groote Kerk ook Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan twee Rotterdammers. De vrijwillige inzet van dit echtpaar speelt zich voornemen af in Maassluis.

De heer Van Dijk (Pieter) en mevrouw Van Dijk-Boonstra (Janke, roepnaam Janny) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

17 De heer Van Dijk was van 1987 tot 2004 diaken en scriba in wijk II van de Gereformeerde Kerk in Maassluis (tegenwoordig: Protestantse Gemeente Maassluis IONA). Ook was hij redacteur van wijkblad Leeswijzer (later: Olijftak)
Sinds 2007 schrijft de heer Van Dijk artikelen over Voedselbank Maassluis en maakt hij de jaarverslagen. Daarnaast is hij voor de Voedselbank betrokken bij de noodopvang van vluchtelingen.
Sinds 2008 is de heer Van Dijk secretaris van World Ship Society Rotterdam Branch. Hij schrijft ook boeken die kosteloos aan leden en relaties worden overhandigd.
Verder is de heer Van Dijk sinds 2010 binnen Protestantse Gemeente Hoek van Holland eindredacteur van kerkblad ‘Samenloop’.

18 Mevrouw Van Dijk-Boonstra was van 1984 tot 1992 lid van de liturgiecommissie van Protestantse Gemeente Maassluis. Ook gaf zij leiding bij de kindernevendienst. Als er hulp nodig is, helpt zij Protestantse Gemeente Maassluis ook nu nog met de actie Kerstgroet.
Van 2002 tot 2012 was mevrouw Van Dijk-Boonstra actief voor BIKA, een catechesegroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
Sinds 2005 zet mevrouw Van Dijk-Boonstra zich voor Voedselbank Maassluis, bijvoorbeeld bij de uitgifte van voedselpakketten en met het klaarzetten van levensmiddelen op de groente- en
fruitafdeling. Van 2007 tot 2014 was zij daarnaast secretaris van de Stichting Voedselband Maassluis en van 2009 tot 2012 penningmeester bij Stichting Non-Foodbank Maassluis.
Van 2015 tot 2023 was mevrouw Van Dijk-Boonstra gastvrouw in het filiaal Hoek van Holland van bibliotheek Rotterdam.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema