MAASSLUIS | Locoburgemeester Fred Voskamp reikte dinsdagmiddag 12 juni 2018 de Jongerenmedaille der Gemeente uit aan twintig Jeugdambassadeurs. Deze nemen dinsdag afscheid. De Jeugdambassadeurs vertegenwoordigen kinderen van hun school en uit hun eigen buurt en vormen samen de Raad van Jeugdambassadeurs. Zij zijn gekozen op hun school en beëdigd door de burgemeester. De Jeugdambassadeurs komen elke drie weken in het stadhuis bijeen. Er worden tijdens de vergaderingen zaken besproken die de kinderen aangaan en waarop plannen worden gemaakt en vervolgens actie wordt ondernomen.

Kinder- en jongerenparticipatie is een belangrijk speerpunt binnen het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Maassluis. Met het gedachtegoed van de kinderen kan Maassluis een beleid maken: niet óver kinderen maar sámen met kinderen. Participatie stimuleert kinderen en jongeren op te groeien tot zelfstandige en mondige burgers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Samen met deze gekozen kinderen wil de gemeente een bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar kunnen maken. Zo worden kinderen, samen met hun ouders en andere opvoeders, betrokken bij verschillende onderwerpen die in de wijk spelen. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, de speelruimte, natuur en milieu, sportbeleid en omgang en sfeer in de wijk.

De Jeugdambassadeurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kinder- en jongerenparticipatie binnen de gemeente Maassluis en vormen een voorbeeld voor de Maassluise jeugd. Door deze inspanningen heeft het gemeentebestuur van Maassluis besloten hen te onderscheiden met de Jongerenmedaille der Gemeente.

De Jongerenmedaille der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 juni 2018 at 08:24

  Uit huize Voskamp komen preken,
  die bij ons aankomen als leken.
  Ja met dat gezin,
  is het vaak gewin,
  ’n Voskamp is slim met hun streken!

 2. Aad Rieken
  14 juni 2018 at 19:01

  “Deze Jeugd Doet Ons Deugd en Schept Vreugd!”

  De toekomst kunnen wij in Maassluis met zulke
  jeugdambassadeurs hoopvol tegemoet zien en
  ik wil ze bij deze dan ook van harte feliciteren!