Oud-raadslid Aad Rietdijk hecht eraan dat onderstaande publiekelijk bekend is.

Maassluis,

Komende uit een gezin waar moeder – van huis uit meegekregen – een rasechte PvdA-er was en vader een VVD-er, krijg je natuurlijk verschillende invloeden mee, dat is niet te voorkomen.

Zelf was ik jarenlang gecharmeerd van de politieke intenties van Hans Wiegel en Frits Bolkestein; zeg maar toen de VVD nog echt rechts was.

Na de ruzie met Jan Nagel van Leefbaar Nederland over zijn standpunten over de Nederlandse grondwet en daarna de opkomst van Pim Fortuyn en zijn Fortuynisme moet ik zeggen dat hij, zeker ook gevoed door de ongelooflijke demonisering van radicaal links, enorm groeide in mijn aanzien.

Afgelopen weken heb ik na de oprichting van Leefbaar Maessluys in oktober van dit jaar door een vroegere partijgenoot meerdere malen de vraag gekregen wat ik hier eigenlijk van vond.

Zo was er ook weer afgelopen vrijdag op de markt van een raadslid van één van de collega-partijen van Forum voor Maassluis ook de vraag “Wat was eigenlijk de reden om op te stappen?

Mijn antwoord was “Gary, ik vond hem veel te rechts extreem met zijn standpunten” en nog wat andere zaken.

“Ja.” zei hij: “Wij waren in de commissies altijd nogal verbaasd over zijn wat radicale standpunten terwijl we, als we bijvoorbeeld jouw deelname meemaakten, een heel andere indruk kregen over Forum voor Maassluis. Wel rechts maar meer sociaal rechts, zeg maar zoals jullie altijd iedereen, zonder te kijken naar de afkomst, helpen met belasting formulieren en andere zaken. Jij persoonlijk kwam zelfs, tijdens een commissie over jeugdhulp, op voor de Maassluise leerlingen van de Islamitische School in Schiedam waarbij je zei bang te zijn dat ze tussen wal en schip vielen.

Volgende vraag was: “Wat vind jij eigenlijk van zijn nieuwe partij?

Mijn antwoord was “Dat moet hij natuurlijk zelf weten, maar ik begrijp niet dat hij een probleem had met de keuze van onze naam – die bij oprichting vier jaar gelden noodgedwongen binnen een paar weken gekozen moest worden – en zijn keuze voor een nieuwe naam die hij een jaar heeft kunnen bepalen voor de naam Leefbaar. Hij mag zelfs nog niet in de schaduw van Fortuyn staan. Ik dacht trouwens gehoord te hebben dat hij bij de (jongeren)VVD zat, daar zullen ze blij mee zijn …”

Maar zoals mijn vader altijd zei “kijk in jouw leven uit voor wolven in schaapskleren”

En de reden waarom ik ben opgestapt wil ik nu weleens vertellen:

Op 16 juni 2020 kreeg ik via Messenger van een bekende 2 foto’s met de vraag of dit nu iemand van toen “mijn partij” Forum voor Maassluis was. De foto’s waren een pasfoto van Gary Bouwer en een foto van Gary samen met Jurre van der Merwe (*) bij het standbeeld van Pim Fortuyn.

(*) update 21:55 het is een andere vriend Thom van Vught waarmee hij op de foto stond

Ik zag daar persoonlijk geen probleem in, zeker omdat ik Fortuyn zeer hoog heb zitten. Deze stelde van zichzelf dat hij links noch rechts was, hij vroeg om meer openheid in de politiek en hij drukte zijn misnoegen uit over het zogeheten subsidiesocialisme. Hij stelde minder inmenging voor in het onderwijs en bekritiseerde ook en vooral de gezondheidszorg. Hij noemde de media als een soort Siamese tweeling met de politiek en deze media drukte hem mede daarom, net als zijn radicale tegenstanders op links, in de rechts populistische hoek. De tijd heeft, in ieder geval wat mij betreft, geleerd dat hij in veel van zijn standpunten zijn tijd ver vooruit is geweest.

Na zijn dood hebben veel partijen onder de naam van LPF en Leefbaar, met wisselend succes, gebruik proberen te maken van zijn naam en de roem die hij had opgebouwd. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe het was gelopen als.,. , maar dat heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn.

Toen ik echter bevestigend op deze vraag reageerde kwam het volgende verhaal met de bewijzen naar voren over ons toenmalige steunraadslid:

“Gary Brouwer, – als lid van het Renaissance Instituut van de FvD – wilde met een vriendengroep van zgn. “liberalen”, bestaande uit hemzelf, Sonny Spek, Thom Kraanen en nog wat andere figuren (meerdere namen bij ondergetekende bekend) waarschijnlijk hoger opklimmen in deze partij en de dienst uit gaan maken.”

Vooral Gary maakte daarom doelbewust gewaagde rechtse opmerkingen in de #JFVD Whatsapp om andere mensen mee te slepen waarna hij screenshots maakt van de reacties. U kunt u wel voorstellen hoe sommige jeugd daarop reageert. Deze screenshots werden daarna door hem verzameld en als chantagemiddel samen met een anoniem .pdf document – waarvan later bleek dat deze op de computer van Petra Bouwer, de moeder van Gary is gemaakt – verstuurd.

Het doel daarvan was om tientallen leden geroyeerd te krijgen die, volgens hen, niet “liberaal” genoeg waren. Ook hebben zij (de zogeheten klokkenluiders) daarbij bewust gelekt naar de media – o.a. naar Chris Aalberts van The Post Online en de Volkskrant – en de Internationale Socialisten.

Toen zij in juni 2020 werden ontmaskerd  hebben de meesten zich, om niet geroyeerd te worden, met spoed opgezegd als lid van deze landelijke partij.”

Onmiddellijk heb ik daarvan de raadsleden van Forum voor Maassluis – zoals u weet op geen enkele manier gelieerd aan deze genoemde partij – op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling en hun als oprichters de taak gegeven dit met hem door te nemen. Ik persoonlijk was en ben nog steeds van mening dat voor zo’n figuur geen plaats was binnen onze partij. Chantage past wat dat betreft nooit en te nimmer – voor welke reden dan ook – niet binnen mijn gedachtegang.

Ondanks het verhelderende gesprek, waarin hij het gebeurde toegaf, heeft toen de meerderheid gemeend hem vanwege deze “kwajongensstreek” nog verder te tolereren en daar heb ik me toen na het slaken van de termen “een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken”, “de toekomst zal het leren” en “dit is volgens mij een wolf in schaapskleren” maar bij aangesloten. Ik vond namelijk dat ik nog veel zou kunnen betekenen voor FvM.

De volgende maanden zijn wat apart verlopen zeker omdat hij ondanks diverse waarschuwingen van de fractieleider ook nog steeds bepaalde posten bleef plaatsen in de FvM Whatsapp groep waarvan ik niet gediend was. Direct gevolg van zijn app gebruik was trouwens ook dat onze Marokkaanse dames al in het begin afscheid van ons namen. In totaal ben ik om dit soort redenen 3x uit de groep gestapt en is de heer Bouwer, vanaf het ontstaan van de groepsapp, meerdere keren gewaarschuwd over zijn whatsapp gebruik.

Toen echter in November 2020 de opvolging van de fractieleider van FvM ter sprake kwam werd vlak nadat hij dit officieel had medegedeeld echter duidelijk dat meneer Bouwer ook van ondergetekende screenshots van Facebook aan het maken geweest was. Dit was dan de uiteindelijke druppel om over mijn positie na te gaan denken.

De “wolf in schaapskleren” – een persoon die doet alsof hij het beste met anderen voor heeft, terwijl hij ondertussen snode plannen beraamt – was daarmee voor mij ontmaskerd.

Dit werd nogmaals voor mij bevestigd in December 2020 toen hij – ondanks zijn toezegging tijdens mijn laatste fractiemeeting om tot maart 2021 te blijven – achter de rug van de fractieleider om – de burgemeester inlichtte over zijn afscheid. Integriteit is dan ook niet zijn sterkste punt denk ik.

Inmiddels hebben alle genoemde leden van deze #JFVD vriendengroep hun politieke ambities dan maar op een andere manier voortgezet, en wel als volgt:

Sonny Spek : fractievoorzitter Durf in Katwijk
Thom Kraanen : no. 10 op de lijst van de VVD gemeenteraadsverkiezingen Amersfoort
Lorenz Wilkes : lid van JA21
Gary Bouwer : oprichter en no. 1 op de lijst van Leefbaar Maessluys

En natuurlijk word ik daarbij getriggerd door het gebruik van de naam Leefbaar, een naam die voor mij nog steeds verbonden is met een man waarvan – in tegenstelling tot bovengenoemde – voor mij de integriteit niet ter discussie staat en die door velen met mij node gemist wordt.

Ik heb dan ook mede daarom besloten om mijn naam opnieuw op de lijst van FvM voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te laten zetten.

Op deze wijze is nu iedereen op de hoogte waarom ik stappen doe en heb gedaan, mocht dit u interesseren.

Aad Rietdijk

p.s. Ik stuur vanwege het publiceren van deze feiten natuurlijk ondersteunend bewijzen mee naar de redactie.

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Christel Hendriks-Otte
    5 januari 2022 at 18:26

    Wat een zuur verhaal. De campagne is zeker al begonnen? Over integer gesproken.