MAASSLUIS | De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) informeert per brief zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en griffiers relevant.

Ondermijning
De enorme economische kracht en macht van criminele netwerken zet druk op het lokaal bestuur en de lokale democratie. Soms door verleiding, soms door intimidatie en geweld. Hier leest u meer over de invloed van ondermijning.

Desinformatie
Steeds vaker raakt desinformatie, versterkt door digitale middelen zoals sociale media, lokale aangelegenheden en voor de preventie en aanpak ervan wordt ook steeds nadrukkelijker naar gemeenten gekeken. Hier leest u meer over de invloed van desinformatie.

Raadsleden hebben een belangrijke functie binnen ons democratisch stelsel. De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven, de samenwerking in de regio en het financiële gemeentelijke keurslijf vragen veel van hen.

VNG ondersteunt de raadsleden en bestuurders, in nauwe samenwerking met de betrokken beroeps- en belangenverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek