DELFLAND | Door een maas in de wet willen de 4 waterschapswethouders van Delfland (‘hoogheemraad’) zichzelf een douceurtje geven van 1500 euro extra per maand. 

De AWP voor water, klimaat en natuur, PvdA en Water Natuurlijk vinden dat “onbegrijpelijk” in deze tijden van inflatie. Steeds meer mensen vinden het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Bestaanszekerheid wordt een thema in de landelijke verkiezingen. “Dit is een slecht signaal van VVD, CDA en BBB”. 

Dagelijks bestuur – Van links naar rechts: Piet-Hein Daverveldt(vz), Manita Koop, Stijn van Boxmeer, Peter Ouwendijk, Pieter Janssen(secr). en Robert Tieman

De vier wethouders van het waterschap gaan er géén extra werkzaamheden voor doen. Het is puur administratief.

De maas in de wet is dat de overheid niet het salaris per waterschapswethouder vaststelt, maar de loonsom voor alle waterschapswethouders samen. Die gaat omhoog van 3 naar 4 fte. In vrijwel alle waterschappen zijn er 5 (waterschaps)wethouders, maar in Delfland wilden VVD, CDA en BBB alle progressieve partijen buiten de deur houden. Daarom zijn er maar vier hoogheemraden in Delfland. In waterschappen met 5 hoogheemraden krijgen die een aanstelling voor vier dagen. Maar de regeling is naar de geest van de wet natuurlijk niet bedoeld voor Delfland om de geldkraan open te zetten!

OP 28 SEPT GAAN WIJ (AWP, PvdA en WN) ONDERSTAANDE MOTIE INDIENEN BIJ DE VERGADERING VAN DELFLAND. U KUNT DE VERGADERING ONLINE VOLGEN
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/bestuur/inspreken-meeluisteren-vergadering/


Motie Geen Verhoging Bezoldiging Hoogheemraden

De verenigde vergadering, in vergadering bijeen op 28 sept 2023:

Overwegende

 1. Dat onlangs de wettelijke mogelijkheid van bezoldiging van hoogheemraden is verruimd van max. 3 fte naar max. 4 fte voor alle hoogheemraden samen;
 2. Dat het college maximaal van deze mogelijkheid gebruik wil maken, wat bij 4 hoogheemraden neerkomt op een verhoging van de bezoldiging van 0,75 fte naar 1,0 fte (33%);
 3. Dat in het voortraject naar het nieuwe college toe niets is gebleken van overdreven werkdruk, en dat de onderbouwing van de claim voor extra uren niet scherp is; bovendien hebben VVD en BBB zelf in de formatie voorgesteld met 3 hoogheemraden toe te kunnen;
 4. Dat het voorstel per hoogheemraad neerkomt op het verhogen van de bestaande bezoldiging met het totale minimumloon voor een 20-jarige.
 5. Dat in deze tijd van toenemende armoede bestuurders van Delfland het goede voorbeeld moeten geven om zo zuinig mogelijk met algemene middelen om te gaan,
 6. Dat ook intern voor de ambtelijke organisatie van Delfland geldt dat de werkdruk al langere tijd hoog is door krapte op de arbeidsmarkt. Echter, een verhoging van 33% lijkt voor het personeel niet in zicht, en de vier hoogheemraden hebben een voorbeeldfunctie.

Is van mening dat

 1. Het feit dat er wettelijke ruimte is tot verhoging van bezoldiging niet betekent dat daarvan ook maximaal gebruik moet worden gemaakt;
 2. Er in het Collegeakkoord geen melding is gemaakt van de voorgenomen verhoging van de bezoldiging;
 3. Een verhoging van de bezoldiging met 33% ook binnen de organisatie het verkeerde signaal geeft.

Roept het college op

De bezoldiging van hoogheemraden in deze periode niet te verhogen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ko Heijboer (AWP voor water, klimaat en natuur)

Peter Kiela (PvdA)

Annemiek Jenniskens (Water Natuurlijk)


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. M.de jong
  26 september 2023 at 11:19

  Ik had me voorgenomen om me niet te irriteren en op te winden vandaag….mislukt…lukt niet😡