Maasdelta presenteert aangepast nieuwbouwplan aan bewoners seniorencomplex De Vliet

MAASSLUIS | Op woensdag 25 oktober 2017 organiseerde Maasdelta een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners van De Vliet. Het seniorencomplex wordt op termijn gesloopt. Maasdelta gaf, samen met de gemeente Maassluis en stedenbouwkundig bureau Geurst & Schulze, een toelichting op de plannen. Er is een aangepast plan voor de nieuwbouw op de locatie PC Hooftlaan – schuin tegenover De Vliet – gepresenteerd. In dit plan is geprobeerd zoveel mogelijk appartementen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de huidige bewoners van De Vliet. Ook kregen de bewoners uitleg over de herhuisvestingsregeling.

Maasdelta neem in overweging

In eerste instantie was in de Mantelovereenkomst (2014) van Maasdelta en de gemeente Maassluis opgenomen dat er op de locatie PC Hooftlaan circa 40 appartementen gebouwd worden. Na het concreter worden van de plannen, brachten bewoners van De Vliet drie duidelijke wensen naar voren:

 1. zoveel mogelijk huurders van De Vliet moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan
 2. een wijkbijeenkomst-/recreatieruimte
 3. liever geen open galerijen in het nieuwe woongebouw.

Wethouder Keijzer zegde daarom de gemeenteraad toe deze zaken te laten onderzoeken.

Beperkt tegemoet komen aan wensen
Maasdelta wil tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en gemeente, maar moet rekening houden met de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden. Zo zijn voldoende parkeerplekken en de inrichting en grootte van de nieuwbouw bepalend. Op basis hiervan heeft Maasdelta onlangs het plan, in overleg met de gemeente, aangepast.

Er kunnen in de nieuwbouw op de PC Hooftlaan maximaal circa 66 appartementen gerealiseerd worden. Dat zijn er 26 meer dan in de oorspronkelijke plannen.

Waar ontmoet men elkaar

Er is een plek voor een ontmoetingsruimte (ter grootte van 1 appartement van ca 60 m2) op de eerste verdieping voor (en door) de bewoners van het complex. Het is mogelijk om op de begane grond nog een ontmoetingsruimte te realiseren waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Deze ruimte komt dan wel in de plaats van twee á drie appartementen.

De gemeente bepaalt in hoeverre deze ontmoetingsruimte, in het licht van de bestaande voorzieningen in Maassluis, daadwerkelijk nodig is. Aangezien sloop van De Vliet pas op zijn vroegst medio 2020 plaatsvindt, is daar nog ruim voldoende tijd voor.

Deels gesloten galerij

Verder worden er beschutte galerijen gerealiseerd. Deze zijn voor tweederde dicht en er is een overkapping op de bovenste verdieping.

Een geheel dichte galerij bleek binnen de opzet van dit appartementengebouw niet mogelijk volgens het bouwbesluit.

B&W is akkoord

Het College van B&W stemde op 24 oktober 2017 definitief in met het plan van Maasdelta.

Gemeenteraad nog niet akkoord

Het plan wordt nog behandeld in de gemeenteraad.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  26 oktober 2017 at 09:41

  “Schuin” Tegen-Over De Vliet!”

  Is Dit Nieuwbouwplan Geheel Ten Onrechte,
  En Niet In Het Minst, Meest Kwade Slechte !!

  “Wij Ver!angen Naar Het Oprechte !”