door CDA fractie van de gemeenteraad

MAASSLUIS | Deze week lazen wij op de site van de WOS dat mensen vanuit Maasland hun grofvuil vanaf medio februari ook naar de milieustraat in Maassluis kunnen brengen en dan niet meer naar Delft hoeven te rijden.

CDA Maassluis wil een goede buur zijn, we gebruiken elkaars wegen en winkels, en in het kader vanduurzaamheid is goed afval scheiden belangrijk.


De CDA fractie heeft de volgende vragen, in het kader van artikel 51, aan het college:

1. Wat is de reden dat wij dit besluit in de media moeten vernemen en dat de gemeenteraad (nog) niet geïnformeerd is over dit besluit?

2. Met welke partij heeft de gemeente afspraken gemaakt over het brengen van grofvuil?

3. Wilt u ons informeren over de inhoud van deze afspraken, waarbij wij ervan uitgaan dat de inwoners van Maassluis niet betalen voor dit afval?

4. Gaan inwoners uit Maasland betalen bij het brengen van hun grof vuil? En gaat dit dan op gewicht? En geldt het wegbrengen op afspraak ook voor hen?

5. Wat is de meerwaarde voor deze afspraken voor Maassluis?

6. Is er genoeg capaciteit binnen de bedrijfsvoering om deze service te verlenen?

7. En liggen er meer wederdienstbaarheden tussen beide gemeenten in het verschiet?


voor niets gaat de zon op

© m.nu

© m.nu

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek