© Rogier Immers  - de Havenbrug

De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art. 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College van B en W naar aanleiding van de door haar ontvangen informatie. Er wordt op dit moment een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de vier beweegbare bruggen ( t.w. de Schansbrug, Havenbrug, Spoorbrug en de nog te realiseren Fietsbrug Keersluis) op afstand te laten bedienen vanuit de sluis-brugwachterscentrale te Vlaardingen.

De fractie vraagt of dit bekend is aan het College en of de kosten voor de dan te installeren camera’s, verkeerslussen in het wegdek en de elektrische aanpassingen in de brugbediening al bekend zijn. Tevens wil men weten of B&W  ervan overtuigd is dat het samenspel tussen de drie bruggen, te weten de Havenbrug, de Fietsbrug keersluis en de Spoorbrug ook op afstand zo nauwkeurig op elkaar af te stemmen zijn zoals nu het geval is en er geen gevaar ontstaat in welke vorm dan ook voor de weggebruikers. Een belangrijk struikelblok vormt de vraag of de Schansbrug voor bediening op afstand geschikt te maken is, gezien de technische staat van de brug. Qua personeel wil de fractie weten of de betrokken ambtenaren die nu dienst doen als brugwachter worden herplaatst in de gemeentelijke organisatie of dat hen ontslag staat te wachten.

Indien dit onderzoek een serieuze mogelijkheid tot realisatie biedt, dan wil Maassluis Belang weten in welke fase de gemeenteraad hiervan in kennis wordt gesteld.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Marian
  7 oktober 2014 at 12:46

  In Delft hebben schippers er al slechte ervaringen mee, veel schade en ongelukken. Ik vraag me ook af of dit gaat lukken met vier bruggen op rij gaat lukken. Daarnaast denk dat de insteek is om het goedkoper te laten functioneren, maar Maassluis kennende, zal het vooral veel meer geld gaan kosten. En dan nog de schadeclaims bij ongelukken…

  • Marian
   7 oktober 2014 at 12:47

   -gaat lukken

 2. 6 oktober 2014 at 19:17

  Het zou mij niets verbazen als het betrokken personeel nog van niets weet en op deze manier van de plannen te horen krijgt.