© Maassluis.Nu - Soms geen recht op huursubsidie in 2015

Sinds 2015 is de partnertoeslag vervallen voor een AOW gerechtigde als diens partner nog niet AOW gerechtigd is. Dit kan voor huurders tot financiële problemen leiden als men voorheen niet in aanmerking kwam voor huursubsidie, omdat Maasdelta uitgaat van inkomen uit het verleden.

De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen naar aanleiding van de aanpassing in de A.O.W. per 1 januari 2015


Sinds 1 januari 2015 de nieuwe A.O.W gerechtigden geen recht meer hebben op partnertoeslag als de partner de A.O.W gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Dit kan in een aantal gevallen leiden tot de drastische inkomensdaling. Deze daling treedt op bij een jongere,niet werkende, partner om welke reden dan ook.

  1. Is het College bekend met de aanpassingen van de A.O.W. per 1 januari 2015?
  2. Dat dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld burgers die nu in een huurhuis wonen in de klasse boven 700 euro een type huis dat veel in Maassluis door MaasDelta wordt aangeboden. Door de achteruitgang in inkomen en het niet in aanmerking komen van huursubsidie, kan het voorkomen dat mensen in de problemen raken. Het is u wellicht bekend dat de huisuitzettingen tegenwoordig aan de orde van de dag zijn doordat een huurachterstand ontstaat. Hebt u inzicht in de omvang van de geschetste problematiek in Maassluis?
  3. Onderkent u met Maassluis Belang dat deze problematiek kan leiden tot een extra aanvraag voor een bijstanduitkering om het inkomen aan te vullen? Dit voor Maassluise financiën een probleem zou kunnen geven?
  4. In gesprekken met gedupeerden blijkt dat een goedkopere huurwoning via MaasDelta niet aan de orde is, doordat MaasDelta uitgaat van inkomen uit het verleden en niet van de huidige stand van zaken. Bent u bereid met MaasDelta deze problematiek te bespreken met als doel dat de betrokkenen een normaal leven kunnen blijven leiden, zonder dat het gevaar van schulden etc op de loer ligt?
  5. Ziet u hier een rol voor de wijkteams die als ogen en oren van de wijken de betrokkenen zouden kunnen bijstaan als er problemen ontstaan?

Gezien de urgentie en mogelijk omvang van dit probleem in Maassluis vragen wij u deze problematiek aan te pakken en ons van de voorgang op de hoogte houden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt