© www.maassluis.nu - Voorkom frustraties

MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang heeft vanuit haar achterban verschillende reacties ontvangen omtrent het gebeuren rond de vorming van een buurtpreventieteam voor Het Stort/Talmastraat dat zelfs de landelijke pers heeft gehaald en stelt hierbij de volgende vragen onder art. 51:

  1. In de kadernota is vastgesteld dat er jaarlijks een bedrag zou worden vrijgemaakt voor de buurtpreventie die al met succes in andere wijken draait.
    Waarom kan hiervoor tijdelijk geen geld vrijgemaakt worden voor aanschaf van de benodigdheden zoals hesjes, zaklantaarns e.d.?
  2. Indien daar de toestemming van de gemeenteraad voor nodig is, kunt u dan niet gebruikmakend van de diverse communicatie middelen welke aan de raadsleden zijn verstrekt om alvast tijdelijke toestemming te verkrijgen?
  3. Wanneer u van mening bent dat er na 23.00 uur geen voldoende back-up zou zijn van de politie, waarom wordt dan nu ook de preventie tot 23.00 uur geblokkeerd?
  4. Bent u niet van mening, net als Maassluis Belang destijds als initiatiefnemer, dat juist het enthousiasme voor buurtpreventie vrijwilliger op deze wijze wordt gefrustreerd?
  5. Bent u het met ons eens dat het draagvlak voor ondersteuning van buurtpreventie na aanvankelijke scepsis nu raadsbreed gedragen wordt en dat u, als college, in dit soort gevallen zelfstandig op kunt treden?
  6. Kunt u ons toezeggen dat op zeer korte termijn hier een (tijdelijke)oplossing voor gevonden wordt?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt