MAASSLUIS | In de week van 14 oktober heeft de commissaris van de Koning Jaap Smit een brief aan alle burgemeesters gestuurd, die onder zijn verantwoording vallen. Ook bij ons in Maassluis is zo’n brief op de deurmat gevallen. Smit verzoekt de burgemeesters na te denken over hun mogelijkheden om het plotseling gerezen probleem m.b.t de situatie in Ter Apel tijdelijk op te lossen.

Ter Apel wordt om de een of andere reden overspoeld met vluchtelingen, die in onze ogen in onmenselijke omstandigheden moeten verblijven in afwachting tot een start van een proces dat wellicht leidt tot een verblijfsvergunning. De commissaris vraagt om tijdelijke hulp van maximaal twee maanden en er worden aantallen van 50 tot 70 vluchtelingen genoemd.

Het lijkt dat dit probleem is ontstaan door een toestroom van Afghaanse mensen, die acuut hun land moesten verlaten doordat zij o.a. voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt en daardoor door de Taliban in de ban zijn gedaan. Maar zeker zijn wij daar niet van.
Maassluis heeft ervaring met het tijdelijk opvangen van vluchtelingen, zoals we een aantal jaren geleden hebben gezien met de tijdelijke opvang in de Olympiahal en de hulp die de Maassluise organisaties en burgers gaven om het deze mensen aangenamer te maken.

De gemeenteraadsfractie van Maassluis Belang stel vragen over dit onderwerp aan het College van B&W.

In onze regio zijn er 4 gemeenten die dit verzoek positief gehonoreerd hebben onder anderen onze buurgemeente Vlaardingen. Vanuit Maassluis is het stil gebleven. Daar liggen wellicht gegronde redenen aan te grondslag maar die zijn ons niet bekend geworden.

Wij hebben daarom een aantal vragen die op basis van ons reglement van orde gesteld worden:

1 Wanneer hebt u het verzoek van de commissaris onder ogen gekregen?
2 Hebt u contact opgenomen met het COA om informatie te krijgen over de vluchtelingen die ten grondslag liggen aan het verzoek van de commissaris?
3 Hebt u de politieke partijen in deze raad op de hoogte gebracht van dit verzoek, zo ja, wat hun reactie. Zo nee, waarom niet?
4 Is het u bekend dat de kosten die dit verzoek met zich meebrengt volledig voor rekening zijn van het COA?
5 Op basis van welke overwegingen bent u uiteindelijk tot de conclusie gekomen om te handelen zoals u hebt gedaan?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  27 oktober 2021 at 00:28

  “M.P.S. Calypso?!”

 2. Barry Smoor
  25 oktober 2021 at 21:25

  Niet die gekkigheid in Maassluis kunnen we hier niet hebben. Met één agent op een opoefiets en oncapabele Burgervader. Zitten daar best in Ter Apel.

  • VAN DEN Berg
   25 oktober 2021 at 21:43

   Maassluis heeft al genoeg nieuwe Nederlandse bewoners. Of ze moeten in het Wilgenrijk geplaatst worden dan weet de burgemeester ook eens wat het betekent om tussen deze mensen te wonen. Onze jeugd moet buiten Maassluis wonen vanwege het nieuwe huizen beleid!