© Koeze – Grondtransactie, vergoeding en betrokkenheid wethouder

De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van het Art. 51 de volgende vragen. Het betreft verrekening grondtransactie met het bestuur van de VVE Jacob Roggeveen wooncomplex aan de Merellaan te Maassluis.

  1. Bent u op de hoogte van het bedrag a € 25.000,- dat de overkoepelende Vereniging van Eigenaren in 2008 is overeengekomen met de ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk (OCB) inzake vergoeding grondkosten voor het fietspad?
  2. Tijdens de onderhandelingen met de VVE was de heer van der Wees voorzitter van deze VVE. De heer van der Wees is in het dagelijks leven o.a wethouder van de gemeente Maassluis. Hier lijken conflicterende belangen op te kunnen treden. Bent u het met ons eens dat deze functies in dit proces een risico in zich dragen?
  3. Dat dit gevaar van belangenverstrengeling absoluut vermeden dient te worden?
  4. Belanghebbenden zijn tot op dit moment niet op de hoogte van de stand van zaken, dit terwijl deze zaak al 6 jaar loopt Er is op de begroting geen bedrag van minimaal €25.000,- gereserveerd!Kunt u ons aangeven wanneer deze kwestie wordt opgelost?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt