© Leyten - Het projectplan wordt onderuit gehaald door de eisers

Maassluis Belang heeft veel vragen over het arrest inzake Noorddijk/Geerkade. Dinsdag 12 augustus nam de fractie kennis van het besluit van de Rotterdamse rechtbank inzake het bouwbesluit Noordijk/Geerkade. Het AD van zaterdag 16 augustus meldde al de details van de gerezen situatie.

Op vele punten zijn de bezwaren van de eisers ingewilligd, op een enkel punt zijn de bezwaren ongegrond verklaard. Al met al heeft de rechtbank de gemeente met een probleem opgezadeld. De gemeenteraad heeft destijds met de rug tegen de muur een besluit moeten nemen, omdat  er een enorme schadeclaim van de projectontwikkelaar zweefde boven het hoofd van de gemeente Maassluis. Die dreiging lijkt nu weer opportuun. Dit is voor Maassluis Belang aanleiding om via art. 51 de volgende vragen te formuleren.

  1. U hebt twaalf weken om in hoger beroep te gaan. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid?
  2. Hebt u over de ontstane situatie reeds contact gehad met de projectontwikkelaar en zo ja wat is hiervan de uitkomst?
  3. Kunnen wij een enorme schadeclaim tegemoet zien?
  4. Waarom moet de gemeenteraad dit nieuws uit de krant vernemen, het griffienieuws van vrijdag 15 augustus zweeg hierover in alle talen terwijl het arrest van de rechtbank bekend was?
  5. Gaat u in overleg met de projectontwikkelaar om de bouwaanvraag aan te passen om de problemen die gerezen zijn weg te nemen?
  6. Gaat u in overleg met de Welstandcommissie om de kritiek van de rechtbank in de toekomst over de werkwijze van dit gremium te verbeteren?
  7. Wat heeft u geleerd van dit proces waarbij een aantal zaken onder tijdsdruk tot stand moesten komen en waarbij vele partijen betrokken waren?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt