MAASSLUIS | In Maassluis wordt op steeds meer plaatsen de ‘Japanse duizendknoop’ aangetroffen. Vanwege de sterke uitbreiding van de plant en de negatieve effecten op de omgeving probeert de gemeente Maassluis de uitbreiding van de Japanse duizendknoop zoveel mogelijk te beperken.

De Japanse duizendknoop is een exotische, sterk woekerende plant die zowel in groengebieden als particuliere tuinen aangetroffen wordt. De plant verspreidt zich snel met lange, dikke en diepliggende wortels. Daardoor verdringt de plant andere kruiden en struiken. Dit is niet goed voor de natuur. Ook zijn de wortels zo sterk en agressief dat ze door verharding en fundering heen kunnen groeien.

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is niet eenvoudig. Kleine fragmenten van de stengels en wortels kunnen opnieuw uitgroeien tot volwassen planten. Hierdoor is het achterlaten van plantdelen bij maaien of plukken een groot risico voor verdere verspreiding. Er worden in Nederland verschillende bestrijdingsproeven uitgevoerd waarvan de uitslag nog niet heeft geleid tot een definitieve oplossing.

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

De Japanse duizendknoop komt in april uit de grond met kleine rode knoppen. De plant krijgt al snel veel kleine rode bladeren tot zo’n 10 tot 15 cm groot. Het blad wordt zo groot als een hand en heeft dan een frisgroene kleur, de plant groeit met enkele centimeters per dag.

Wat doet de gemeente

De gemeente heeft in kaart gebracht waar de plant groeit. De planten worden zo goed als mogelijk bestreden om uitbreiding te voorkomen. Kleine populaties worden uitgegraven waarna de plantendelen naar de vuilverbranding worden afgevoerd. Door regelmatig te maaien wordt getracht de grotere plantengroepen zoveel mogelijk te beperken in hun uitbreidingsdrift. Indien noodzakelijk worden incidenteel de uitlopende planten met een wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddel behandeld. Door deze werkwijze kan de plant niet uitgeroeid worden. Indammen is het hoogst haalbare.

Hoe kunt u helpen bij de aanpak?

Tips om te helpen bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop:

  • Voorkom verspreiding. Pluk de planten niet af!
  • Plant geen nieuwe Japanse duizendknoop planten aan.
  • Dump geen groenafval in de natuur. Er kunnen resten van woekerende planten, zoals Japanse duizendknoop, inzitten.
  • Heeft u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Steek de plant zo diep mogelijk uit.
  • Herhaal dit bij iedere nieuwe scheut zo snel mogelijk. Verwijder het afval als restafval en niet als groenafval. Dus niet in de GFT-bak.

Vragen of melding maken

Heeft u vragen of wilt u een locatie met Japanse duizendknoop melden, dan kan dat via het Meldpunt openbare ruimte zodat de gemeente de plant kan bestrijden. Het Meldpunt openbare ruimte is ook te bereiken via telefoonnummer 14 010 en de gemeente Maassluis app (gratis te downloaden via de App Store of Google Play).

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt