er moet nog 1 exemplaar worden bigevoegd


de gemeenteraad heeft dit dinsdag 31 oktober besloten

MAASSLUIS | Dat afval scheiden nodig is en dat dit in Maassluis beter moet, daar is iedereen het over eens.  Daarom heeft de gemeenteraad dinsdag 31 oktober besloten afval bij de bron te gaan scheiden. 

En ook om hiervoor een aanbesteding voor afvalcontainers te starten. Dit is onder andere nodig omdat de vorige leverancier failliet is. Voor het invoeren van Beter Afval Scheiden in Maassluis wordt in 2024 de afvalstoffenheffing niet verhoogd. Na invoering ervan, in drie stappen, wel.   

Volledig afval scheiden, wat betekent dit nu precies?    

Bij volledig afval scheiden wordt het afval thuis gescheiden. We maken hierbij onderscheid in afval met herbruikbare stoffen: gft+e (groente-, fruit- en tuinafval+etensresten), pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), glas en papier. En restafval, dat verbrand wordt.     

Waarom beter afval scheiden?    

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we beter afval gaan scheiden én als gemeente scoren we onder het landelijk gemiddelde. Ons restafval per inwoner is in vergelijking met andere vergelijkbare gemeentes, hoog. Wethouder Denise Mulder (o.a. milieu en duurzaamheid): “In het restafval van onze huishoudens zit nog ongeveer 70% aan grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. En dat is zonde, want die grondstoffen kunnen verwerkt worden in nieuwe producten, zoals toiletpapier, compost en tapijt.” Behalve dat het zonde is om grondstoffen onnodig weg te gooien is afval scheiden ook beter voor het milieu en portemonnee. Minder afval verbranden betekent ook minder kosten (die steeds hoger worden) voor verbranding en minder Co2 uitstoot. 

Wat gaat er veranderen voor inwoners?    

Voorlopig nog niets. Er start eerst een nieuwe aanbestedingsprocedure om een nieuwe leverancier voor afvalcontainers te vinden. Als dit lukt, start de gemeente eind 2024 wijk voor wijk in Maassluis met het invoeren van de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen. Eind 2025 zal dan in heel de stad op deze manier het afval worden ingezameld:   

Afval hoogbouw   

Het inzamelen in hoogbouw gebeurt na invoering via milieuparkjes voor pmd, huishoudelijk restafval, papier en gft+e.    

Afval laagbouw   

Het inzamelen van afval in laagbouw gaat straks met 3 mini-containers. De huidige container voor restafval wordt aangepast voor pmd. De andere containers zijn voor papier en gft+e. Het restafval gaat in ondergrondse containers in de wijk.     

Glas  

Het inzamelen van glas wordt mogelijk op meer doorgangsplekken en waar veel hoogbouw staat.  

 Pas  

Voor het openen van de container hebben inwoners straks een pas nodig, behalve voor glas. De pas wordt onder andere gebruikt om het storten van bedrijfsafval en afvaltoerisme (illegale dump) uit de omgeving tegen te gaan. 


Een tegengeluid uit de gemeenteraad komt van VSP Maassluis


GERELATEERDE ONDERWERPEN:


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie