© Gemeente Maassluis - Maassluis in kaart

De gemeente Maassluis biedt als aanvulling aan op de huidige gemeentelijke website het digitaal portaal ‘Maassluis in kaart’, het interactief Geo-portaal van Maassluis:

Geo staat hierbij voor geografisch en met interactief wordt bedoeld dat u kunt inzoomen op de kaart en van alle objecten informatie kan worden opgevraagd. Op deze website kunt u allerlei interactief kaartmateriaal vinden. In de legenda van Maassluis in Kaart kunt u zien welke gegevens u kunt raadplegen. Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

• Gemeentegrenzen, wijken en buurten
• Postcodekaart
• BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
• Voorzieningen: Gezondheidszorg, Onderwijs en opleidingen, Sport en recreatie, Cultuur en recreatie, Huisvesting, Kinderopvang, Veiligheid
• Welzijn en Maatschappij: Amnesty International, Dak en thuislozen/begeleid wonen/ budgethulp, EHBO, Lionsclub, Maatschappelijke dienstverlening, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Vrouwenvereniging, Wereldwinkel
• Religie en levensbeschouwing: Christelijk, Islamitisch, Theosofisch
• Begraafplaats
• Afvalinzameling: Grofvuil, Minicontainers, Oud papier, Containers
• Strooiplanroutes

Doorontwikkeling
U kunt het portaal op elke computer raadplegen. Helaas is deze versie nog niet helemaal geschikt voor gebruik op een tablet en smartphone. Wij zijn in afwachting van een nieuwe versie die wel voor tablets en smartphones geschikt is.

Reageren
Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over het Geo-portaal ‘Maassluis in kaart’ en de getoonde informatie kunt u een e-mail sturen naar webredactie@maassluis.nl onder vermelding van Maassluis in Kaart.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt