© www.maassluis.nu - Groenfonds

Maassluis investeert in polderlandschap Midden-Delfland via het Groenfonds

Gemeente Maassluis gaat deelnemen aan het Groenfonds Midden-Delfland. Deze stichting steunt het behoud van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. En draagt zorg voor de versterking van de relatie tussen stad en land. Aanleiding voor deelname is het nieuwe woongebied Wilgenrijk in Maassluis, gelegen bij het veenweidelandschap van Midden-Delfland. Landelijk, groen, waterrijk en gastvrij. Kwaliteiten die in stand worden gehouden met hulp van het Groenfonds Midden-Delfland.

Wethouder Kees Pleijsier van gemeente Maassluis benadrukt dat het Groenfonds goede dingen onderneemt in deze groene regio.

‘Ze werkt aan de stad- en landrelaties. Kleinschalig maar met grote zichtbaarheid. Met de bijdrage uit de ontwikkeling van Wilgenrijk kunnen we samen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van dit landschap.’

Voorzitter van het Groenfonds en wethouder van de gemeente Midden-Delfland Govert van Oord is ook enthousiast:

‘De toetreding van Maassluis vergroot de betrokkenheid van de inwoners van de omliggende steden bij het hele Midden-Delfland gebied. Het Groenfonds kan vanaf nu nog meer doen voor het agrarisch veenweidelandschap en voor de bezoekers van dit open, groene gebied’.

Behoud veenweidegebied Midden-Delfland

Het nieuwe woongebied Wilgenrijk wordt niet alleen een mooie wijk, maar heeft ook een prachtig achterland: het polderlandschap van Midden-Delfland.  Het kenmerkende karakter van dit eeuwenoude veenweidegebied wil de gemeente Maassluis niet verloren laten gaan. Met de deelname aan het Groenfonds wordt geld gestoken in het beheer van het polderlandschap van Midden-Delfland, het onderhoud en de openstelling van oude boerderijen, het weidevogelbeheer en de wandelroutes door het boerenland.

Daarnaast krijgen (stads)kinderen les op en rond de boerderij om te leren over de natuur, het landschap en de herkomst van voedsel. De boeren, de beheerders van het polderlandschap, verzorgen deze zogenoemde ‘groene’ diensten.

Groenfonds Midden-Delfland

Het Groenfonds Midden-Delfland komt voort uit de overeenkomsten die de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag afsloten voor de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Afgesproken is om de natuur en het landschap van het Midden-Delfland gebied te versterken vanuit ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen en woningbouw.

www.groenfondsmiddendelfland.nl

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu