MAASSLUIS | De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdagavond 9 juli ingestemd met de komst van een tweede boot voor de opvang van vluchtelingen aan het Hellinggat (achter de gemeentewerf, de vuilstortplaats, bij het Stadsbedrijf van de gemeente). In de komende periode werkt het college deze opvang nader uit. Het is nog niet bekend wanneer de boot precies komt. Hiervoor sluit het college eerst een overeenkomst met het COA.

Motie : Uitslagschema

Er zijn nog steeds onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Dat leidt tot schrijnende situaties voor mensen in nood en overvolle opvanglocaties. De gemeente Maassluis wil zijn verantwoordelijkheid blijven nemen en een evenredige bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen in Nederland en daarmee de capaciteit van de asielopvang vergroten. Daarnaast heeft Maassluis tegenwoordig, net als alle gemeenten, de wettelijke verplichting vluchtelingen op te vangen.

In totaal 140 vluchtelingen


Het is de bedoeling dat de nieuwe hotelboot een uitbreiding biedt van 70 opvangplekken. Tezamen met de Lady Anne aan de Govert van Wijnkade wordt dan plaats geboden aan de opvang van circa 140 vluchtelingen in Maassluis.

Opvang voor periode van 5 jaar


De keuze voor de locatie aan het Hellinggat is tot stand gekomen in samenwerking met het COA en na afweging van diverse alternatieven. In samenspraak met bewoners en ondernemers is het plan twee keer aangepast. Met deze instemming van de raad verleent het college toestemming aan het COA om voor een periode van 5 jaar aan het Hellinggat vluchtelingen op te vangen. Ook de locatie aan de Govert van Wijnkade (Lady Anne) wordt met diezelfde periode verlengd.

Maassluis neemt verantwoordelijkheid


Wethouder Sjoerd Kuiper: “Maassluis neemt zijn verantwoordelijkheid in de opvangcrisis en draagt op die manier bij aan een humane opvang van mensen op de vlucht. Daarnaast snappen we goed dat bewoners en bedrijven vragen en soms zorgen hebben over deze opvang. Die hebben we goed gehoord tijdens de informatiebijeenkomst en daar gaan we ook maatregelen voor treffen. We hebben de raad ook toegezegd om in nauw contact te zijn en te blijven met buurt en bedrijven. We starten dan ook op korte termijn met een klankbordgroep voor omwonenden, gaan in overleg met ondernemers en treden persoonlijk in contact. We zijn gedurende het hele proces aanspreekbaar en dichtbij.”Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Joop
    11 juli 2024 at 10:21 — Beantwoorden

    Zo zie je maar dat je als burger, inwoner van deze stad niet serieus wordt genomen. De gemeente raad die wij uiteindelijk betalen, nemen ons niet serieus. Wat een kut gemeenteraad. Ik had wel wat meer verwacht van Maassluis belang hoor.

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!