MAASSLUIS | De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

Beste gemeente Maassluis,

Rond deze tijd maken de partijen in de gemeente zich op voor de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. In het kader daarvan willen wij graag uw aandacht vragen voor Fairtrade. Wij doen dat als het bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Op dit moment mag ongeveer een kwart van alle Nederlandse gemeenten het predicaat Fairtrade Gemeente voeren en wij hopen dat dit aantal in de volgende raadsperiode gaat verdubbelen.

Fairtrade gemeenten in Zuid-Holland

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn: geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Onze gemeenten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan duurzame armoedebestrijding.Uw gemeente is (nog) geen Fairtrade Gemeente en we willen u vragen dat uw politieke partijen zich erin het nieuwe verkiezingsprogramma voor uitspreken dat de gemeente zich daarvoor gaat inzetten. Dat kan bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende tekst:

“De gemeente hanteert ‘fair trade’ als principe bij het inkoopbeleid en we worden Fairtrade Gemeente. Daarmee dragen we bij aan 10 van de 17 Sustainable Development Goals. ”

We hopen dat, mede dankzij u, ook uw gemeente binnen afzienbare tijd Fairtrade Gemeente wordt. En daar hoeft natuurlijk niet mee gewacht te worden tot nade verkiezingen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Fairtrade Gemeente Nederland, Utrecht

Onze website: www.fairtradegemeenten.nl/

BIJLAGE
Ter toelichting noemen we hieronder de criteria waaraan een gemeente moet voldoen om voor het predicaat Fairtrade Gemeente in aanmerking te komen :

1. Er is een lokaal kernteam met mensen uit verschillende sectoren van de samenleving, waaronder een vertegenwoordiger van de gemeente. Het kernteam toont aan dat de gemeente aan de criteria voldoet en stelt ook daarna jaarlijks een verantwoording op om de titel te behouden.
2. De gemeente spreekt zich uit voor Fairtrade en koopt Fairtrade producten in. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen nemen Fairtrade op in hun beleid en handelen hiernaar.
3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht en de plaatselijke horeca serveert Fairtrade producten. Beide laten ook duidelijk zien dat zij een Fairtrade aanbod hebben. Het minimaal te behalen aantal Fairtrade producten in winkels en horeca wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente.
4. Maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken Fairtrade producten. Zij organiseren activiteiten (samen met het lokale kernteam) om de kennis over en de betrokkenheid bij Fairtrade te vergroten.
5. Het kernteam zorgt ook voor lokale publiciteit rond de campagne om daarmee consumenten te stimuleren (meer) Fairtrade producten aan te schaffen en te gebruiken.
6. Er is sprake van een aantoonbare inzet om samen met organisaties en ondernemers de realisering van de Sustainable Development Goals dichterbij te brengen.


Van nul naar de koppositie. Het kan in twee jaar tijd. Waar een wil is, is een weg.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    21 april 2021 at 10:26

    “Fair traden ze te weinig op……..,
    kregen van burgers op hun kop!”