© www.maassluis.nu - Duurzaamheidsfonds en energiecoach

Een eerder plan van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om subsidie te geven op een Energieprestatieadvies (EPA) heeft plaatsgemaakt voor een wijkgerichte aanpak met energiecoaches.

Hierdoor krijgen huizenbezitters niet alleen een energieadvies, maar wordt ook direct een handelingsperspectief geboden. Er wordt bv. een aanbod gedaan om bepaalde maatregelen met buurtbewoners in te kopen en ook wordt er inzicht gegeven in financieringsmethoden.

De wijkaanpak richt zich in eerste instantie op twee wijken, er wordt gedacht aan de Vogelbuurt en Steendijkpolder Zuid die vanwege het type bouw, de hoeveelheid particulier bezit en het inkomensniveau van de wijk kansrijk voor energiebesparing worden geacht. Bewoners zullen via verschillende kanalen op de hoogte worden gebracht van de actie.

Energiecoaches
Om energieadviezen niet alleen voor particuliere huizenbezitters maar voor heel Maassluis beschikbaar te maken is B&W op dit moment aan het onderzoeken of samen met Vlaardingen en Schiedam een ‘energiecoach’-traject kan worden gestart. In dit traject zouden mensen die naar werk worden begeleid, in een rol als energiecoach, bewoners informatie kunnen geven over energiebesparing (gedrag).  Indien het project door kan gaan, zal het naar verwachting in de eerste helft van 2016 van start gaan.

B&W heeft als doel de inwoners van Maassluis goed te informeren over de verduurzamingsmogelijkheden van hun huis.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt