MAASSLUIS | Welk soort veerverbinding komt er? Hoewel er nog dagelijks wordt geklaagd, is dat puur de verantwoordelijkheid van de provincie.

Rijkswaterstaat is daarover heel duidelijk. Het besluit daarover lag al járen geleden ter tafel.

Krijgen fietsers en voetgangers vrij doorgang onder het Scheur door?


De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in het najaar van 2013 besloten dat er geen fietstunnel wordt aangelegd in de Maasdeltatunnel.

■ Motivering bij dit besluit is dat het langzaam verkeersnetwerk primair een regionale aangelegenheid is. In het voorjaar van 2014 heeft de Stadsregio Rotterdam (nu Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van een fietstunnel.

■ Onderzocht is de potentie van het (toekomstige) gebruik van de fietstunnel in relatie tot de bestaande veerpont tussen Maassluis en Rozenburg. Uit het onderzoek blijkt dat de benodigde investering in een fietstunnel (circa 33 miljoen euro aanlegkosten, exclusief beheerkosten) niet opweegt tegen het aantal verwachte gebruikers (tussen circa 850 en 950 (brom)fietsers per etmaal), die bovendien in de huidige situatie al gebruik maken van de veerpont. De regionale bestuurders hebben op basis van de uitkomsten van het rapport besloten niet verder in te zetten op een fietstunnel.

■ De provincie verzorgt het vervoer op de oeververbinding Maassluis – Rozenburg en heeft toegezegd dat deze in de toekomst blijft varen voor in elk geval fietsers en voetgangers.

BRON

https://www.blankenburgverbinding.nl/algemeen+faq/default.aspx#question=1643844,2009918Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen