SCHIEDAM | Wethouder C. Pleijsier is benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur van recreatieschap Midden-Delfland. Hij is reeds lid van het Algemeen Bestuur.

Collega-wethouder D. van der Houwen zal, na een positief besluit van de gemeenteraad, benoemd worden als lid van het Algemeen Bestuur. Wethouder J.M.H. Evers wordt tegelijkertijd benoemd als plaatsvervanger van beide vaste leden. De gemeente Maassluis is door deze wijzigingen sterker vertegenwoordigd in het bestuur van recreatieschap Midden-Delfland.

Recreatieschap

Het recreatieschap behartigt de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Midden-Delfland.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur, de Midden-Delflandraad genoemd, bestuurt het recreatieschap Midden-Delfland. Het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa viermaal per jaar en de Midden-Delflandraad tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken en besloten over adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu