door wethouder Sjef Evers

MRDH | De komende decennia staat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) waaronder Den Haag, Westland, Maassluis en Rotterdam voor een groot aantal grote opgaven. Dit zijn onder meer de doorontwikkeling van de economie, realisatie van nieuwe woningen, invulling geven aan de mobiliteitstransitie en energietransitie. Hierdoor groeit in het westelijke deel van de MRDH het autoverkeer met ca. 8%. Dit zet de bereikbaarheid, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, weginfrastructuur en leefbaarheid hier verder onder druk.


Om dit te voorkomen moet het westelijke deel van de regio minder afhankelijk worden van de auto. Dit kan door stevig in te zetten op de mobiliteitstransitie door onder meer het OV- en fietsgebruik en deelvervoer te stimuleren. Het OV moet hiertoe voor reizigers sneller, comfortabeler en betrouwbaarder worden.

Een betere verbinding van de Haagse en Rotterdamse OV-systemen (o.a. Randstadrail, Hoekse Lijn en Oude Lijn Leiden – Dordrecht) door het Westland is nodig om rond 2030 de benodigde OV-schaalsprong mogelijk te maken. Deze is cruciaal voor de in dit deel van de MRDH gelegen Greenport West-Holland, het bij Naaldwijk te ontwikkelen Floragebied met campus en innovatieve hightechbedrijven, de verstedelijkings- en verdichtingsopgave in onder meer Den Haag (Zuidwest) en Maassluis en de nieuw te bouwen woningen in Westland.

Om deze opgaven mogelijk te kunnen maken is in 2021 de pré-verkenning HOV Westland uitgevoerd in opdracht van de MRDH en de gemeenten Den Haag, Westland en Maassluis. De eindrapportage is eind 2021 door de opdrachtgevende partijen bestuurlijk vastgesteld. Uit deze pré verkenning HOV kwam naar voren dat rond 2030 een OV-schaalsprong nodig is.

Deze kan het beste worden gerealiseerd door lijn 455 tussen ’s Gravenzande, Naaldwijk en Delft station/TU te versnellen en door het eindpunt van de stamlijn RandstadRail 4 in Den Haag Zuidwest via Naaldwijk met de Hoekse lijn bij Maassluis te verbinden.

Deze zogenoemde Zuidwestlandcorridor verbindt onderling Lansingerland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Westland, Maassluis en Rotterdam met Haven.

Lees alles in deze raadsinformatiebriefOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Ferdinand vd Wel
    4 januari 2023 at 20:39

    Over de oude trambaan?