MAASSLUIS | Op 21 september, Wereld Alzheimerdag, ontving de gemeente Vlaardingen tijdens een feestelijke bijeenkomst het certificaat Dementievriendelijke gemeente van Alzheimer Nederland. De gemeenten Maassluis en Schiedam hebben dit certificaat in voorgaande jaren reeds verkregen. Met het behalen van het certificaat door Vlaardingen, vormen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam nu samen een dementievriendelijke regio.

Het certificaat Dementievriendelijke gemeente is ontwikkeld door Alzheimer Nederland. Met dit certificaat kunnen gemeenten laten zien dat zij zich blijvend inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Het certificaat is vier jaar geldig, waarna het certificaat mogelijk wordt verlengd. Na twee jaar vindt er een tussenevaluatie plaats.

De drie gemeenten zetten zich niet alleen in voor dit doel. Samen met welzijns- en zorgorganisaties zoals Seniorenwelzijn MVS, Argos Zorggroep, Careyn, Frankelandgroep, Minters Mantelzorg en de Oproepcentrale zorgen de gemeenten voor een geschikt aanbod aan ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

█ Jacky Silos, gemeente Vlaardingen: “Ik ben trots om de titel dementievriendelijk te mogen dragen als stad, het is een eerbetoon voor al die partijen uit de stad die zich inzetten voor mensen met dementie. Daarbij wordt er naast de doelgroep ook gedacht aan de mantelzorgers waarbij we als gemeente het initiatief hebben genomen de Mantelzorgtest te implementeren. Mooi dat we samen met Schiedam en Maassluis nu een dementievriendelijke regio vormen.”

█ Sjoerd Kuiper, gemeente Maassluis: “Maassluis heeft in 2018 als eerste van de drie gemeenten het certificaat ontvangen voor Dementievriendelijke gemeente. We hebben al veel bereikt in onze gemeente. Er is onder andere een stabiel lokaal netwerk actief dat bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partners uit het welzijns- en zorgveld. Maar het werk is nooit af. Nu we met Vlaardingen en Schiedam een dementievriendelijke regio vormen, hebben we nog meer slagkracht. Samen maken we de samenleving, Maassluis en de regio nog prettiger en veiliger voor mensen met dementie.”

█ Petra Zwang, gemeente Schiedam: “In Schiedam hebben we in 2020 het certificaat Dementievriendelijke gemeente verworven. We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo is er dit jaar in Ontmoetingscentrum De 5 Molens het Geheugenkompas geopend. Een plek waar deze inwoners van Schiedam welkom zijn voor een kopje koffie, kunnen meedoen met een activiteit of een gesprek voeren over hun situatie.”

_________________________________________________________________________

© Alzheimer Nederland – (v.l.n.r.) Johan Sevenhuijsen (voorzitter afdeling Nieuwe Waterweg Noord, Alzheimer Nederland), Jacky Silos (wethouder gemeente Vlaardingen), Petra Zwang (gemeente Schiedam) en Sjoerd Kuiper (wethouder gemeente Maassluis) onderstrepen het belang van een dementievriendelijke regio.


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema