© www.maassluis.nu - Maassluis vreest gevolgen gaswinning

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is van plan om de gasboringen langs de snelweg A20 uit te breiden. Dit plan zorgt voor onrust in Maassluis.

Mede gezien de gebeurtenissen in Groningen zijn de fracties van D66 en CDA van de gemeenteraad bang voor aardbevingen. D66 heeft recent vragen hierover gesteld aan B&W.

Bodemdaling
De NAM wil ook in de Dijkpolder in Maasland gaan boren. Bert de Reuver van D66 vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de omgeving aangezien de NAM een bodemdaling van 8 tot 10 centimeter voorspelt. Dijkpolder ligt erg dicht bij de nieuwe woonwijk Wilgenrijk waar 1700 huizen moeten komen.

Gebrekkige informatie
De politiek in Maassluis is niet te spreken over de informatievoorziening door de NAM. Er zijn weliswaar informatiebijeenkomsten geweest in Maasland maar niet in Maassluis. In Maasland wordt al jarenlang naar gas geboord. De NAM is nu van plan om daar te gaan “fracken”, het onder hoge druk vloeistof diep in de grond spuiten. Dieper gelegen gas kan dan gemakkelijker naar boven worden gehaald. De politiek in Maassluis wil o.a. weten wat de gevolgen van het fracken zijn.

NAM vindt dat risico meevalt
De NAM vindt dat de kans op aardbevingen in Maasland erg klein is. Zuid-Holland is volgens de NAM seismisch erg rustig en het gasveld in Maasland is veel kleiner dan dat in Groningen. Over de bodemdaling voert de NAM gesprekken met de waterschappen. Mogelijk moet de grondwaterstand worden aangepast maar de gevolgen daarvan zijn vooralsnog ook onduidelijk.

NAM is belanghebbende partij
De NAM mag dan vinden dat de risico’s erg klein zijn, de NAM is en blijft een belanghebbende partij. De kans op objectieve voorlichting door een belanghebbende partij is, zo leert de geschiedenis, gewoonlijk niet groot.  De recente gebeurtenissen in Groningen en de manier waarop de NAM hiermee tot nu toe is omgegaan geven weinig reden tot optimisme.

Donderdagmiddag praat de Tweede Kamer over gaswinning in Nederland. Steeds meer gemeenten zijn tegen gaswinning.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt