Duurzaamheid houdt niet op na 21 maart

MAASSLUIS | Dinsdagavond j.l. is een motie van D ’66 ingediend. Deze “gasmotie” kreeg natuurlijk raadsbrede steun van de CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, VSP, Maassluis Belang en Fractie van den Hoek (binnenkort Forum voor Maassluis) maar met de aantekening dat er een aangepaste motie ingediend te worden omdat een aantal dingen in de motie moeten worden aangepast.

Forum voor Maassluis zit niet stil en heeft op dit terrein alternatieven bekeken. De vraag is immers: Hoe denkt men dit nu in de praktijk te gaan uitvoeren? Uitbreiding van het restwarmtenet van de industrie is een van de mogelijkheden maar ook meer aandacht voor aardwarmte, zonneparken e.d. is wat D’66 in de motie stelt, echter zonder financiële onderbouwing.

Hoe te financieren is dus in het geheel niet duidelijk en hierdoor zou sociale woningbouw in bepaalde nieuwbouwprojecten wel eens op de tocht kunnen komen te staan. Forum voor Maassluis is voor uitbreiding van de sociale woningbouw en is dus naarstig op zoek geweest naar goedkopere en praktische alternatieven.

 

De visie van FvM

Forum van Maassluis is al een tijdje bezig extra alternatieven onder de loep te nemen die niet alleen voor nieuwbouw maar ook en vooral voor bestaande bouw toegepast kunnen worden. Het streven voor de toekomst is tenslotte richting gasvrij Maassluis.

Onderstaand overzicht schets de mogelijkheden die zij hebben verkend:

Waterstofgas; De ontwikkelingen van waterstofgas kunnen interessant zijn voor minder gebruik aan aardgas. Er zijn al proeven geweest dat je op een mix van aard- en waterstofgas (1 op 5) uitstekend kunt koken. Bij een proef op Ameland, waar duurzame energie van zonnepanelen is omgezet in waterstofgas en daarna geïnjecteerd in een klein gasnet, hebben 14 huishoudens zonder enig technisch probleem vier jaar gekookt en hun huis verwarmd. De gedachte dat op termijn waterstofgas in het landelijke gasnet kan worden gemengd met biogas van boerderijen, waardoor steeds meer duurzame energie stroomt naar Nederlandse huishoudens spreekt ons ook enorm aan. Ook kan hierbij het bestaande gasnet gewoon worden gebruikt. Het past uitstekend in de grote overstap van een ontwikkeling om in de gaten te houden fossiel naar duurzaam. Met de bouw en ontwikkeling van nieuwe waterstofgasinstallaties een ontwikkeling om in de gaten te houden.

Hybride warmtepomp; een combinatie van een gasketel met een warmtepomp. Met een hybride warmtepomp verwarm je je huis voor 80% van de tijd met de warmtepomp en voor 20% met de gasketel. Op die manier kan er de helft van het gas worden bespaart. De warmtepomp heeft wel elektriciteit nodig.

Nieuw soort verwarmingsketel; Deze innovatieve ontwikkeling is het antwoord op de vraag om definitief het gasverbruik op 0 te krijgen. Deze gepatenteerde uitvinding is in staat om door modellerende techniek een besparing tot wel 42% ten opzichte van gas te realiseren. Hij werkt op stroom en kan de opgebrachte warmte met een efficiëntie van 99,5% overbrengen naar bijvoorbeeld vloerverwarming, radiatoren of lage temperatuur blazers in industrie hallen. Het vermogen wordt verkregen door lichtimpulsen. Door middel van een intervaltijd vindt er een reductie plaats van het stroomverbruik van 30 – 50%. Hij is makkelijk te plaatsen en de bestaande radiatoren en vloerverwarming hoeven niet aangepast te worden op dit  systeem. De warmtesturing is zelfs beter te regelen dan met een CV-ketel. Het belangrijkste voordeel is dat deze ketel de huidige ketel 1 op 1 kan vervangen, een goedkope oplossing is (prijs ongemonteerd ca. € 2.500,-), en dus ook makkelijk voor bestaande bouw, maar ook nieuwbouw, kan worden gebruikt. Stroom kan worden geleverd uit bestaand stroomnet of via zonnecollectoren.

 

Veiligheid
Tevens is het natuurlijk een voordeel dat er geen koolmonoxide in het huis aanwezig kan zijn, dus de veiligheid in huis neemt toe. Ook is er geen rookgasafvoer nodig waardoor de EPC waarde van de woning automatisch toe neemt. (ketel is energielabel B)

Stroom van de zonnepanelen op de achtergrond stroomt als (waterstof-) gas naar de appartementen op de voorgrond

In eerste oogopslag zou de nieuwe verwarmingsketel de oplossing voor de toekomst kunnen zijn en de FvM wil dit graag verder uitwerken en met andere politieke partijen delen, duurzaamheid houdt namelijk niet op na 21 maart.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Aad Rieken
  25 februari 2018 at 13:38

  Maassluis Wil Van,
  Het Aardgas Af.
  Volgt Met Dit Plan,
  (G)Een Hoge Straf?

 2. 25 februari 2018 at 12:30

  Voor een gasvrij Maassluis dienen we niet alleen te praten over nieuwbouw, ondanks dat dit een goed uitgangspunt is, maar ook over bestaande bouw. Wij als Forum voor Maassluis hebben in 7 weken een nieuwe partij laten ontstaan, een programma ontwikkeld wat een brede steun zal gaan hebben en tevens heeft de bestaande fractie van den Hoek haar taken in de gemeenteraad uit moeten voeren. Als u dat beseft en ook ziet waarmee wij al op de achtergrond mee bezig zijn moet dat toch weer het vertrouwen in de politiek in maassluis terugbrengen, mijn dunkt. We zullen ook, onafhankelijk van de verkeiezingsuitslag, na 21 maart hiermee bezig blijven. U mag ons hier ook aan houden.

  Met de kiezer, voor de kiezer !!!

  Aad Rietdijk
  Forum van Maassluis
  LIjst 8 – nummer 4

 3. Henk van Woerden
  24 februari 2018 at 21:09

  Afhankelijk van de bouwwijze, gestapeld, rijtjes vrijstaand, bedrijfshal, is een techniek. En er zullen nog wel nieuwe technieken uitgevonden worden.
  Om de kosten te drukken is een wijkgebonden aanpak het beste.
  Maar waarom stemde de Fractie van de Hoek ook voor het afhameren van het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk De Kade?
  Dat was de eerste kans om zonder kosten de eerste wijk van Maassluis gasloos te bouwen! Jammer.

 4. Wim van de Wiel
  24 februari 2018 at 17:33

  Inderdaad al wat concreter dan de motie van D66. Waterstof (uit water, met hulp van windenergie) zijn grote jongens als Gasunie en Tennet al aan het onderzoeken.
  De hybride warmtepomp voor woningen lijkt een hele goede transitie-oplossing op basis van betrouwbare elektriciteits- en gasvoorziening. Je bent er nog niet mee van het gas af.
  Bij de nieuwe verwarmingsketel kan ik me nog geen voorstelling maken. Waar komen de lichtpulsen vandaan? De energie daarvoor moet ook ergens worden opgewekt.
  Voor alle voorstellen geldt dat er veel tijd en geld voor nodig is en dat de rijksoverheid daarbij de regie moet houden. Het kan niet zo zijn dat individuele gemeenten en provincies zelf het wiel gaan uitvinden.

 5. Dick.Pasterkamp.
  24 februari 2018 at 13:41

  Dit is een goed onderbouwd verhaal daar kan je verder mee dan de kreet Maassluis gas vrij van D66 zonder enige onder bouw Wing. Toch mis ik in het verhaal getijden energie daar is ook winst te behalen. Er zijn vele alternatieve, maar het kost veel geld om onderzoek te doen.