door Rijksoverheid

nationale aanpak van #MeToo

DEN HAAG | Mariëtte Hamer vertrekt als voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Zij wordt aangesteld bij het ministerie van OCW als  regeringscommissaris om het seksueel geweld te bestrijden. 

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer aangesteld als regeringscommissaris ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland.

Zij gaat in deze hoedanigheid het kabinet adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag.

De vele affaires -die nog maar een topje van de ijsberg zijn- rond The Voice (televisie), Ajax (Sport), Tweede Kamer (politiek) en De Telegraaf (journalistiek), noodzaken het kabinet om een nationale aanpak op te zetten. De PvdA-politica gaat werken aan een omslag in ‘de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Onder regie van de minister van OCW en de minister van SZW wordt toegewerkt naar een Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit het kabinet krijgt de regeringscommissaris de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan. Daarnaast wordt van Hamer verwacht dat zij een herkenbaar boegbeeld én aanjager is van de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Daar hoort het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat bij.

Hamer wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij zal samenwerken met vele betrokken mensen en organisaties. De commissaris wordt ondersteund door een compact bureau dat zal vallen onder het ministerie van OCW. Zij zal rapporteren aan de ministers van OCW en SZW.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek