MAASSLUIS | Op dinsdag 11 februari a.s. houdt de MSR haar openbare vergadering. Ook de sportverenigingen zijn uitgenodigd. Inloop 20.00 uur. start 20.15 uur.

Locatie: Clubhuis van TV Evergreen, Albert Schweitzerdreef te Maassluis.

Tijdens agendapunt 3 is er gelegenheid tot inspraakmogelijkheden van de sportverenigingen en anderen, die zich hebben aangemeld.

Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Agendapunten zijn o.a. de Tariefsverhogingen voor de sportverenigingen en het Visiedocument MSR.

 

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via secretaris.msr@gmail.com

Voor de volledige agenda zie www.msr.maassluis.nl

 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien