een (chrono)logisch ordening rond Covid-19 om objectief de feiten te kunnen beschouwen

MAASSLUIS | “De geloofwaardigheid van Jaap van Dissel als directeur van het Centrum Infectiesziektebestrijding van het RIVM is hiermee tot het nulpunt gezakt en vraagt om ingrijpen van de minister. Het gaat om mensenlevens en de vraag is hoelang van Dissel nog in zijn functie kan worden gehandhaafd.”

Het is een uitspraak die binnenskamers op onze redactie al vaker is gebezigd.  Het zijn nu stevige woorden op schrift als commentaar (op blz 82 in een serieus document over Covid-19 in Bijlage 2).  Dit persoonlijk commentaar is geplaatst door Joop van de Merwe bij de uitspraken van Doctor Anthony Fauci.

Van de Merwe is een gepensioneerd internist-immunoloog (NL). Fauci is hoofd van het Amerikaanse NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases).

Fauci maakt zich op 28 september in een reportage van Nieuwsuur zorgen over de huidige situatie in ons land:

“Van de mensen die in Nederland op corona worden getest, test volgens de meest recente cijfers 6,1 procent positief. Verwacht wordt dat er over een week elke dag 5000 besmettingen bijkomen. Jullie gaan de verkeerde kant op en jullie zouden er goed aan doen die cijfers naar beneden te brengen.”

Van de Merwe houdt al enkele maanden een document (inmiddels 90 pagina’s) bij waarin hij tracht objectief én kritisch te kijken naar de gang van zaken én de informatieverschaffing vanuit het OMT.

 

Het document begint met:

Dit overzicht is een poging om informatie uit de wetenschappelijke literatuur over COVID-19 en SARSCoV-2 op een objectieve en kritische manier weer te geven. Dit laatste is nodig omdat veel publicaties niet aan basale wetenschappelijke eisen voldoen, bv. omdat de studie-opzet niet deugt of dat de conclusies die worden getrokken niet eens zijn onderzocht.

Een daarmee samenhangend probleem bij de huidige (gelukkig) brede toegankelijkheid van de wetenschappelijke literatuur is dat er voor elk exotisch standpunt, hoe absurd ook, wel publicaties te vinden zijn die dit steunen, het bekende cherry picking.

Je hebt bv. een mening, zoekt de literatuur die daarbij past en draait de volgorde om: de literatuur die je hebt gevonden steunt … jawel je mening, en het is dus waar … Niet dus ! Op sociale media, en helaas niet alleen daar, wordt deze benadering nogal eens gebruikt.

Een aantal onderwerpen, bv. die met tegenstrijdige informatie, heb ik daarom voorzien van een commentaar met mijn eigen interpretatie en afwegingen. Dit maakt duidelijk dat dit mijn interpretatie van de informatie is.

Er verschijnen dagelijks nieuwe wetenschappelijke artikelen, reden waarom dit overzicht regelmatig zal worden gewijzigd en aangevuld om up-to-date te blijven. Iedereen mag het overzicht aan anderen doorgeven, met één verzoek: geef deze link door ►    https://www.jpvandemerwe.nl/corona   ◄ en niet het pdf-bestand zelf.

De reden is dat iedereen dan steeds de meest recente versie kan lezen!


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Joop P van de Merwe
    13 oktober 2020 at 09:08

    Gelukkig dragen de meeste mensen op vrijbillige basis een kontkap van stevig katoen, met daar overheen nog een broek of rok.