door Angela van der Kooij

WATERWEG | Stadsherstel Maassteden B.V. heeft Martijn Bok en Ciska Bakker per 1 december 2021 benoemd als nieuwe directie. De Raad van Commissarissen is verheugd met de aanstelling van beiden als directeur en opvolgers van Vera Schelberg-van der Vlerk.

Martijn Bok is sinds januari 2016 eigenaar van Valuans en is specialist in herbestemmen van erfgoed, vastgoedontwikkeling en projectmanagement. Hij is sinds eind 2019 actief voor Stadsherstel Maassteden, waar hij zich als projectmanager Herbestemming richt op herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

Ciska Bakker is restauratie-architect en adviseur en is sinds mei 2014 eigenaar van Buro Ciska Bakker, een advies- en architectenburo voor restauratie en herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden. Vanaf eind 2019 is zij als technisch projectleider verbonden aan Stadsherstel Maassteden en in die hoedanigheid betrokken bij de herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

Bok en Bakker over hun nieuwe functie: “Er ligt een mooie uitdaging voor ons in de drie Maassteden, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam op het gebied van restauratie en herontwikkeling van historische panden. We zijn daarbij dankbaar voor de goede basis van de organisatie die er de afgelopen jaren gelegd is door Vera en kijken er naar uit om daarop voort te bouwen en Stadsherstel Maassteden verder te brengen. Er gebeurt veel op dit moment, zoals een aantal haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming van panden maar ook gesprekken over de aankoop en restauratie van waardevolle historische panden die een verantwoord gebruik verdienen. Begin 2022 hopen we daar in een nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.”

Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden op coordinator@stadsherstel-maassteden.nl voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Stadsherstel Maassteden B.V. zet zich al vele jaren in voor het behoud van beeldbepalend erfgoed in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. De prachtige historische steden hebben een schat aan cultureel erfgoed en in totaal circa 330 rijksmonumenten en ruim 530 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Veel van deze panden zijn in goede tot redelijke staat van onderhoud en hebben een bestemming. Nog een flink aantal panden zijn aan te wijzen die in slechte bouwkundige staat verkeren en door leegstand en achterstallig onderhoud het stadsbeeld ontsieren en de leefbaarheid aantasten.
Stadsherstel Maassteden B.V. wil deze monumenten met behoud van het historische karakter duurzaam restaureren en onderhouden. Door middel van verhuur aan ondernemers en cultureel-maatschappelijke organisaties streven wij ernaar deze monumenten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.