MAASSLUIS | Maandag 3 september zijn bij het Stadsbedrijf van de gemeente Maassluis medewerkers vanuit Stroomopwaarts, gedetacheerd aan het werk gegaan. Wethouder Voskamp heette de nieuwe medewerkers persoonlijk welkom en overhandigde gemeente werkshirts.

Het Stadsbedrijf van de gemeente Maassluis biedt ook werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De nieuwe werknemers worden vanuit Stroomopwaarts binnen het Stadsbedrijf gedetacheerd. Eerder was deze groep al vanuit Stroomopwaarts als prikploeg aan het werk. Nu zij gedetacheerd binnen de gemeente aan de slag gaan worden zij volledig in het Stadsbedrijf opgenomen.

De gemeente wil voor haar stad zorgen. Het stadsbedrijf van Maassluis doet dat door haar taken zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd zorgen we ook voor de mensen van de stad. Door werk bereikbaar te maken en door mensen op te leiden voor dat werk. Met deze mensen snijdt het mes aan twee kanten. De stad wordt schoner en er is werk voor mensen die wat hulp nodig hebben om een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven. En het mooiste is, het werkt. Op de eerste dag dat de wagens uitgerukt zijn, werd er al dubbel zoveel afval ingezameld.

De gedetacheerde medewerkers gaan zwerfafval in de stad opruimen. Dit doen zij met behulp van de elektrische afvalwagens die in juli in gebruik zijn genomen. Met de nieuwe afvalwagens en de inhuur van medewerkers van Stroomopwaarts investeert de gemeente in een schonere stad en de samenwerking met Stroomopwaarts.


© Peter Farla

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. FW van Oudenaarden
    6 september 2018 at 04:26

    Leuke collegea’s