MAASSLUIS | De gemeenteraad heeft bijna unaniem ingestemd met de motie om in de nabijheid van zorgcentra koop- en middenhuurwoningen te gaan bouwen. Alleen de fractie van GroenLinks (waarvan bekend is dat zij steeds pleiten voor woningen voor studenten en starters) was tegen.

Het voorstel borduurt voort op de landelijke visie dat gemeentes doorstroming moeten bevorderen en senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, opdat de druk op zorgcentra niet te hoog wordt.

In de direct omgeving van De Tweemaster en De Vloot is nauwelijks bouwgrond beschikbaar. In de omgeving van DrieMaasHave staat reeds dit soort bouw voor senioren gepland. Op het voorzieningenveld naast de te slopen Kardinaal Alfrinkschool zijn grondwerkzaamheden al in gang.

Daarnaast wordt in dit deel van de wijk een galerijflat gesloopt. Eind 2025 of begin 2026 wordt begonnen met de afronding van de Burgemeesterswijk. Er komen twee woontorens met 84 appartementen en 24 grondgebonden woningen. “Alle huurwoningen worden betaalbaar, in een combinatie van sociale- en middeldure huur”, zegt de ontwikkelaar. De woningen worden opgeleverd met warmtelussen, in combinatie met een warmtepomp.

DE TEKST VAN DE MOTIE

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!