© www.maassluis.nl - Projectmatig per wijk

De gemeenteraad van Maassluis heeft het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) voor de komende jaren vastgesteld. De gemeente voldoet hiermee aan de Wet milieubeheer en zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Een goed functionerend rioolsysteem is er in eerste plaats voor bescherming van de volksgezondheid en om wateroverlast bij regenbuien tegen te gaan. Het GRP geeft aan wat nodig is op het gebied van rioolbeheer en -onderhoud en welke inspanningen gedaan moeten worden in Maassluis. Daarnaast wordt zo optimaal mogelijke inzet gepleegd ter beperking van de milieubelasting en om lozingen zo schoon mogelijk aan te leveren bij de zuiveringsinstallaties, in samenwerking met andere partijen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland.

Per wijk werken aan riool
In de voorgaande planperiode van het GRP is ingezet op het inspecteren van de riolering, het beoordelen van schadecijfers en daaruit voortvloeiende maatregelen. Het inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel en het functioneren is hiermee aanzienlijk vergroot. Ook vond een optimalisatie van het riool plaats, waardoor de kwaliteit erop is vooruitgegaan.

De vervangingsopgave is opgebouwd van circa 1,4 km in 2009 naar 2,5 km in 2012. Alle rioolvervangingen worden projectmatig gerealiseerd en gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zodat de straat maar éénmaal open moet en overlast beperkt blijft.

Ook wordt de meest slechte riolering in eerste plaats vervangen. De planning van werkzaamheden per wijk wordt vanzelfsprekend vroegtijdig bekend gemaakt aan de eigenaren van de woningen of bedrijven. Verder ligt de focus de komende jaren op de uitvoering van resterende maatregelen uit het waterplan, het vervangen/renoveren van kwalitatief slechte riolering in onder andere de binnenstad en het opzetten van een meetprogramma.

Samenwerking
De gemeente Maassluis werkt nauw samen met de buurgemeenten om het water ook in de toekomst schoon te houden. Ook werkt Maassluis samen in het Netwerk Afval waterketen Delfland (NAD) met twaalf gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze regionale samenwerking is gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen: kosten verminderen en kwaliteit en kwetsbaarheid verbeteren. Want door samen minder vuil het riool in te laten stromen, hoeft een zuiveringsinstallatie ook minder ‘schoon’ te maken, wat per saldo voor iedereen een verbetering is.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt